Objednajte sa Opýtajte sa

Prvá operácia so šošovkou VIVITY* na Slovensku

18.03.2021
Prvá operácia so šošovkou VIVITY* na Slovensku

Tím primára MUDr. Radovana Piovarčiho má na konte ďalšie prvenstvo. A to nielen na Slovensku, ale aj v ČR. Pre pacientov so sivým zákalom, ktorí zároveň trpia cukrovkou, zmenami na sietnici, ale aj profesiálnym šoférom, prinášame novú generáciu umelej šošovky Vivity* od najväčšieho výrobcu vnútroočných šošoviek na svete, firmy Alcon.  

Je viac než pravdepodobné, že vo vyššom veku sa sivý zákal, odborne nazývaný katarakta, bude týkať aj vás. Metabolické procesy, ktoré prebiehajú v našej šošovke, spôsobujú, že sa neskôr môže zakaliť takmer každému. Aj preto je odstránenie sivého zákalu jednou z najčastejšie sa realizovaných operácií vo vyspelých krajinách a tiež najčastejším chirurgickým zákrokom u ľudí nad 60 rokov. Napriek tomu boli doposiaľ ľudia s cukrovkou, zmenami na sietnici či profesionálni šoféri odkázaní len na základné vnútroočné šošovky. To sa dnes v Očnej klinike NeoVízia zmenilo. Ako prví na Slovensku sme trom pacientom implantovali novú generáciu umelej šošovky.

O tomto vekom podmienenom ochorení kolovalo mnoho mýtov. Napríklad, že sivý zákal musí dozrieť na to, aby bol odstránený. Dnes už vieme, že to pravda nie je. Pravdou však je, že výrazným spôsobom zasahuje do života ľudí a v prípade, ak sa zanedbáva či podceňuje, môže skončiť slepotou. Človek s kataraktou vidí akoby cez mliečne sklo, farby nezodpovedajú realite a neskôr dochádza k celkovému zhoršeniu kvality videnia. Pani Ľubica vie o tom svoje. „Sivý zákal mi komplikuje súkromný aj pracovný život. Vo voľnom čase sa rada venujem ručným prácam, no kvôli katarakte som musela tento koníček veľmi obmedziť. Problémy pociťujem aj v práci. Robím inventúry, takže denne pracujem s počítačom a musím neustále kontrolovať tovar. Cítim, ako veľmi sú moje oči namáhané a ku koncu dňa nevidím takmer nič.“

Odstránenie sivého zákalu je dnes bežnou súčasťou práce očných chirurgov. Operácia je rýchla, bezpečná, bezbolestná, trvá približne pätnásť minút. Preplácaná je zdravotnými poisťovňami. Nečudo, že je o ňu medzi ľuďmi veľký záujem. Jej priebeh je vo svojej podstate jednoduchý. Zakalená šošovka sa nahradí novou, umelou. Fakticky je ale operácia podmienená dokonalou súhrou jemných rúk chirurga, špičkového vybavenia a zohratého tímu na sále. Zákroku samozrejme predchádza dôsledné vstupné vyšetrenie. Práve na základe jeho výsledkov sa následne vyhodnotí, či je človek na operáciu vhodný. A tiež má na výber zo širšej palety šošoviek. Ale...

U niektorých skupín obyvateľstva nebolo doposiaľ možné umelú šošovku implantovať. Prípadne im zabezpečiť kvalitu videnia pred nástupom katarakty. „Ide napríklad o ľudí, ktorí majú cukrovku, prípadne poškodenú žltú škvrnu. Niektorí ľudia sa zas obávali zníženého kontrastu, haló efektu pri šoférovaní za tmy, citlivosti na svetlo a podobne. Dnešným dňom už vieme kvalitný zrak prinavrátiť aj týmto ľuďom. Vďaka novej generácii umelej šošovky Vivity od najväčšieho výrobcu vnútroočných šošoviek na svete, firmy Alcon. Som hrdý, že Slovensko tak patrí medzi prvé európske krajiny, do ktorej začala byť táto šošovka dodávaná. Po prvý raz sme tak predbehli i Českú republiku, ktorá býva vďaka väčšej populácii uprednostňovaná,“ približuje MUDr. Radovan Piovarči, primár očnej kliniky NeoVízia, ktorý napríklad vykonal prvú operáciu sivého zákalu za asistencie femtosekundového lasera.

Dostupnejšia starostlivosť, pomoc poisťovní
Na novú šošovku Vivity sa tešil aj pán František. „Na nový život bez sivého zákalu sa teším. Pred zákrokom som mal obavy, priznávam. Ale na viac ako 95 % mnou lomcoval pocit nádeje. Mám ešte veľa neprečítaných kníh a milujem tiež beh i plávanie.“

Veľkou nevýhodou sivého zákalu je, že ľudí postupne pripravuje o prirodzenú radosť zo života a o ich koníčky. Diabetes toto všetko ešte viac komplikuje. „Operácia sivého zákalu, znovunadobudnutie dobrého videnia a zníženie závislosti od okuliarov zásadným spôsobom skvalitňuje život seniorov a robí ho bezpečnejším. Čudovali by ste sa, koľko starších ľudí sa cíti byť fyzicky pri sile. Diabetici alebo pacienti so zmenami na sietnici boli doposiaľ odkázaní len na základné šošovky, ktoré im umožňovali videnie len na jednu vzdialenosť. Nová šošovka Vivity je prvou na svete, ktorá umožňuje videnie na viacej vzdialeností, a to bez toho, aby zhoršovala videnie u diabetikov či ľudí s poškodením sietnice. Jej unikátna konštrukcia umožňuje lom svetla vo viacerých osiach, a to tak aby nebol obraz deformovaný. To je pre diabetikov veľmi dôležité, keďže ich sietnica je touto chorobou oslabená,“ hovorí o skúsenosti MUDr. Radovan Piovarči, ktorý si dnes na svoje konto pripísal ďalšie prvenstvo. A nielen on, ale aj celé Slovensko.

Práve v očnej klinike NeoVízia boli totiž dnes, v ako jedinej, implantované nové šošovky Vivity. „Naša klinika, vďaka svojej pozícii Center of Excellence, získala možnosť stať sa prvou klinikou na území bývalého Československa, ktorá túto šošovku pacientom ponúka. Je to nová cesta k dostupnosti odstránenia sivého zákalu ďalším ľuďom a v súčasnosti predstavuje najvyššiu možnú kvalitu. Šošovka Vivity bude od 01.04.2021 kategorizovaná Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a veľmi nás teší, že na ňu prispievajú i zdravotné poisťovne,“ povedal Petr Kocian, riaditeľ a spoluzakladateľ Očnej kliniky NeoVízia.

Aj dnes bol zákrok rýchly, bezpečný, bezbolestný. „Je priam neuveriteľné, že v priebehu necelej štvrťhodiny sa vám doslova zmení pohľad na svet. Priznám sa, že pred operáciou som mala akési motýle v bruchu a teraz ich tam cítim stále, lebo sa neviem dočkať najbližších hodín a krajšieho sveta, na ktorý sa budem môcť vďaka šošovke Vivity a očnej klinike NeoVízia pozerať,“ dodáva pani Ľubica.

*Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke ifu.alcon.com.