Chcem sa objednať

Laser LenSx

Overená technológia

Laser LenSx bol ako prvý a zatiaľ jediný femtosekundový laser schválený americkou FDA  (Food and Drug Administration) pre všetky štyri postupy pri operácii katarakty  (operačný rez v rohovke, astigmatické nárezy rohovky, kapsulotómia a fragmentácia šošovky) a získal aj európsky certifikát CE.

 

Výhody operácie sivého zákalu femtosekundovým laserom LenSx

 

 1.      Už žiadny skalpel a ostré nástroje

Operácia sivého zákalu femtosekundovým laserom LenSx je vykonaná úplne bez skalpelu a ostrých nástrojov.  Skalpel, ktorý sa používa na vytvorenie rohovkových vstupných rezov pri štandardnej metóde je nahradený precíznym laserovým lúčom riadeným počítačom a kontrolovaným chirurgom. Metóda vylučuje chyby spôsobené manuálnym vytváraním rezov skalpelom. Operačná rana má presný tvar, veľkosť a pozíciu. Vstupný rohovkový rez má tzv. „zámkový tvar“, ktorý zabezpečí presné uzavretie rany. Tým je zaručené rýchle hojenie a kvalitné videnie. 

 

2.      Na mieru každému oku

Celá operácia sivého zákalu femtosekundovým laserom LenSx je prísne individualizovaná. Chirurg nastavuje všetky parametre na základe individuálnych meraní oka pacienta. Celý proces je riadený a kontrolovaný integrovaným očným koherentným tomografom (OCT), ktorý vytvára detailný obraz vnútorných štruktúr oka. Chirurg tak plánuje a vykonáva operáciu s bezkonkurenčnou presnosťou, ktorá nie je pri manuálnej operácii možná.

 

3.      Presná poloha šošovky v oku

Najväčším rizikom pri štandardnej operácii sivého zákalu je porušenie puzdra šošovky pri vytváraní tzv. kapsulorhexy (tj. kruhového otvoru puzdra šošovky). Ak nastane tento stav, nie je možné do puzdra implantovať umelú vnútroočnú šošovku. Pri štandardnej operácii je otvor v prednom puzdre vytváraný pomocou ihly a pinzety. Femtosekundový laser vytvorí  dokonale okrúhlu a centrovanú kapsulorhexu vo zvolenej veľkosti tak, ako to žiadny chirurg nedokáže. Výskumy preukázali, že laser LenSx je 10x presnejší než človek. Dokonalá kapsulorhexa zabezpečí presnú polohu vnútroočnej šošovky v oku, čo je nevyhnutné pre zachovanie dlhodobého ostrého videnia, najmä pri multifokálnych šošovkách. 

 

4.      Odstránenie astigmatizmu pri operácii

Femtosekundový laser LenSx je schopný zároveň s operáciou sivého zákalu vykonať aj astigmatické nárezy rohovky, ktoré zmiernia alebo úplne odstránia astigmatizmus. Pacient si po operácii zníži závislosť na okuliaroch z dôvodov tzv. cylindrickej chyby.

 

5.      Skrátenie doby hojenia

Presnosť, jemnosť a šetrnosť laserového lúča rovnako skracuje dobu hojenia a urýchľuje návrat videnia. Pri operácii laserom sa používa o 50% menej energie než pri doterajšej  manuálnej metóde operácie.

 

Priebeh operácie sivého  zákalu laserom LenSx

Na základe výsledkov vyšetrenia OCT (optická koherentná tomografia) chirurg nastaví parametre operácie - požadované veľkosti rezov rohovky, centráciu a veľkosť otvorenia predného puzdra šošovky (kapsulorhexa) a spôsob rozdrvenia zakalenej šošovky. Po kontrole nastavenia chirurgom a softwarovým overením začne plne robotická laserová operácia.

Femtosekundový laser LenSx vykoná všetky úkony a na záver ohlási chirurgovi ukončenie operácie. Celý proces trvá 40-50 sekúnd.

Laser vykonáva pri operácii 4 kroky:

 • vstupné operačné rohovkové rezy
 • kruhové otvorenie predného puzdra šošovky (kapsulorhexa)
 • fragmentácia (rozdrvenie) zakalenej šošovky
 • pacientom s astigmatizmom urobí nárezy rohovky, dôležité na korekciu astigmatizmu (LRI)

Všetky kroky sú vykonávané vždy presným laserovým lúčom kontrolovaným očným tomografom (OCT).

 

 

Informácie o femtosekundovom laseri LenSx v bodoch

Overená technológia

 • LenSx je 1. femtosekundový laser použitý pri operácii sivého zákalu (2008)
 • LenSx je 1. femtosekundový laser, ktorý získal schválenie FDA na operácie sivého zákalu (2009)
 • 1. operácia pomocou laseru LenSx v USA bola vykonaná 29. 2. 2010 v Houstone
 • Femtosekundový laser bol použitý už u viac než 3 miliónov pacientov na vytvorenie rohovkových incízií. 
 • Počet operácií sivého zákalu vykonaných laserom LenSx prekročil 11000 (údaj aktuálny k aprílu 2012)

 

Povolenie na klinické použitie

 1. FDA (Food and Drug Administration, USA) od roku 2009
  1. Kapsulotómia (8/2009)
  2. Rohovkové incízie (12/2009)
  3. Laserová fragmentácia šošovky (4/2010)
  4. Vytvorenie zámkového flapu (10/2012)
 2. Európsky certifikát CE (2/2011)

 

Precíznosť

 1. LenSx je 10x presnejší ako manuálne operácie
 2. Plne individualizovateľné nastavenie
 3. 3D technológia rezu
 4. Rohovkové astigmatické nárezy sú významne účinnejšie než nárezy s použitím diamantového noža
 5. Bezproblémová reprodukovateľnosť každého kroku

 

 

Počet operácií sivého zákalu vykonaného laserom LenSx prekročil viac 100 000 (k máju 2013) 

 

50% energie menej

Množstvo energie použitej pri operácii katarakty významne ovplyvňuje pooperačnú kvalitu videnia. Pri laserovej operácii katarakty s laserom LenSx je množstvo energie polovičnej oproti manuálnej operácii katarakty.

 

Certifikácia pre všetky procedúry

Femtosekundový laser LenSx je prvým laserom na svete certifikovaným pre operáciu sivého zákalu pre všetky štyri procedúry, tj: vytvorenie rezu v rohovke, kapsulotómiu, korekciu astigmatizmu a rozdrvenie jadra šošovky.

Zoznámte sa taktiež so skúsenosťami našich pacientov, ktorí u operáciu laserom LenSx na našej očnej klinike podstúpili.

konzultace