Chcem sa objednať

Fit magazín: Môžem ísť na operáciu očí aj ja?

26.04.2018

Sklá hrubé ako popolník, jedny okuliare na čítanie, druhé do diaľky, či sivý zákal u storočných pacientov. To všetko dokáže moderná očná chirurgia pomocou najnovších technológií odstrániť. Opraví vám videnie na úroveň, ktoré dokonale vystihujú slová teleskop a mikroskop. Pod jednou podmienkou: že vám zákrok vyberie lekár takpovediac na mieru. Jeden typ operácie nie je nikdy pre všetkých.

OD OČNÝ CHCHIRURGOV SME ZÍSKALI RADY, KTORÉ VÁM ODPOVEDIA NA ZÁKLADNÚ OTÁZKU: MÔŽEM ÍSŤ NA OPERÁCIU OČÍ AJ JA?

Laser odstráni mínusky

„Moderná chirurgia oka využíva tri základné operačné techniky. Poznáte ich podľa typu a druhov lasera, ktorý počas operácie pracuje. Najnovšia metóda typu SMILE používa iba femtosekundový lasermetóda typu femtoLASIK kombináciu femtosekundového excimerového lasera. Pri metóde LASEK odstraňuje dioptrie iba excimerový laser,“ vysvetľuje očnálekárka MUDr. Adriana Smorádková Očnej kliniky NeoVízia. Pri metóde vo svete známej ako SMILE už oční chirurgovia nepoužívajú excimerový laser. „Celý zákrok vykonáva femtosekundový laser sám. Odstráni dioptrie priamo v rohovke bez toho, aby musel chirurg narušiť povrch rohovky. Večer v deň zákroku môže pacient normálne fungovať, o sedem dní po operácii opäť športovať,“ prezrádza lekárka.

IDEÁLNA SKUPINA NA LASEROVÉ ZÁKROKY. Majú od 15 do 45 rokov, dostatočne hrubú rohovku a minimálne rok ustálenú dioptrickú chybu od +2 do –10.

RIZIKOVÉ SKUPINY 45+. Do štyridsiatky ste okuliare do diaľky ani nablízko nepotrebovali. Okolo štyridsaťpäťky sa vám objavia vekom podmienené dioptrie na čítanie známe ako presbyopia. Slabnúca schopnosť prečítať si esemesku v mobile alebo cenovky v obchode vás donúti zavítať do optiky či drogérie po okuliare. Laserové operáciesú pre vás už v tejto chvíli nevhodné! „Žiaľ, existujú kliniky, ktoré ponúknu laserovú operáciu aj týmto pacientom.

Ubezpečia ich, že im odstránia dioptrie do diaľky, a nablízko im ostanú len slabšie okuliare. Po pol roku od zákroku sa im však celá dioptrická chyba postupne vráti späť,“ vystríha MUDr. Adriana Smorádková.

PLUSKÁRI. Pluskové dioptrické chyby nie sú všeobecne vhodné na laserové zákroky. Výnimkou sú mladí asi do 30 rokov s nižšou plusovou chybou, maximálne do +3. Musia však rátať s tým, že o 5 až 10 rokov sa im celá chyba vráti. Neverte nikomu, kto vám tvrdí, že vám po štyridsaťpäťke odlaseruje plusovú chybu do blízka.

ASTIGMATIZMUS. Cylindrickú chybu je možné odstrániť jedine podpovrchovou metódou typu femtoLASIKMetóda typu lasek ani najnovšia metóda typu SMILE nie sú na odstránenie astigmatizmu vhodné.

Tam, kam nemôže laser, pomôžu šošovky ICL

Príliš vysoké dioptrie žiaden laser nedokáže odstrániť. Aj na extrémne dvojciferné dioptrie má však moderná očná medicína overené riešenie. „Fakické šošovkyICL dokážu vyriešiť aj očnú chybu do –23 dioptrií. V prípade vyššej dioptrickej chyby kombinujeme implantáciu šošovky s dolaserovaním, čím docielime úplne odstránenie dioptrickej chyby na nulu,“ vysvetľuje MUDrPiovarči. K ideálnym pacientom patria podľa neho ľudia s vysokými mínusovými alebo plusovými dioptriami, prípadne s tenkou rohovkou, u ktorých laserová korekcia nepripadá do úvahy. Vnútroočná šošovka je podobná kontaktnej šošovke, ktorú natrvalo implantujeme za očnú dúhovku.

OKULIARE NA ČÍTANIE AJ DO DIAĽKY 50+. Bezbolestná ambulantná operačná metóda je vhodná pre ľudí po štyridsiatke, ktorí sa chcú zbaviť okuliarov do blízka aj do diaľky súčasne. Počas operácie očný chirurg implantuje multifokálne alebo trifokálne vnútroočné šošovky. Pomocou nich je možné odstrániť akýkoľvek počet dioptrií do blízka aj do diaľky. Trendom sú trifokálne šošovky, ktoré zbavia pacienta dioptrií na čítanie, do diaľky aj na strednú vzdialenosť.

„Neustále rastúce životné nároky a zvyšujúca sa dĺžka produktívneho veku spôsobuje, že dnešní päťdesiatnici a šesťdesiatnici sú aktívnejší ako v minulosti. Aktívny život nie je kompatibilný s obmedzeniami, ktoré spôsobujú okuliare. Chcú sa opäť cítiť ako zamlada a opäť si užívať život slobodne. Opäť mať zrak, ktorý bez okuliarov uvidí na blízko, na stred aj do diaľky či na druhú stranu ulice,“ dodáva MUDr. AdrianaSmorádková.

Vhodnosť zákroku musí potvrdiť precízne vyšetrenie.

IDEÁLNA SKUPINA. Ľudia po štyridsiatom piatom roku života, ktorí nosia multifokálne okuliare, majú plusové dioptrieči cylindre.

RIZIKOVÉ SKUPINY. Lekári zákrok neodporúčajú ľuďom, ktorých práca si vyžaduje výborné svetelné podmienky a na dennej báze robia s absolútnymi mikrodetailmi.

„Obyčajne sú to remeselné profesie ako hodinári, zlatníci, krajčíri, nízkoprúdoví elektrotechnici, strojní alebo stavební inžinieri. Tieto profesie sú doslova závislé od perfektného videnia. Na zákrok sú menej vhodní, hoci máme aj pacientov z týchto skupín, ktorí sú veľmi spokojní,“ vysvetľuje MUDrPiovarči.

Ďalšou kontraindikáciou je špecifický psychologický profil pacienta. Na operáciu očí, paradoxne, aj na náhlu pozitívnu zmenu videnia môžu neprimerane zareagovať precitlivení a nadmerne úzkostliví pacienti. K nim lekári pristupujú zvlášť pozorne.

OPERÁCIA SIVÉHO ZÁKALU AJ U 90-ROČNÝCH PACIENTOV

Sivý zákal spôsobuje prirodzené zakaľovanie vnútroočnej šošovky. Rýchlosť zakalenia je individuálna. „Od počiatočných ťažkostí do úplnej slepoty môžu uplynúť roky a desaťročia. V niektorých prípadoch na to stačia mesiace. Mierny stupeň zákalu ešte nemusí ovplyvniť videnie, zmeny vo videní vôbec nemusíte postrehnúť,“ vysvetľuje MUDrPiovarči.

V pokročilom štádiu už zbadáte tieto sprievodné príznaky: citlivosť na svetlo, neostré videnie, zahmlený obraz, farby so sivožltým nádychom.

Jedinou možnou liečbou je operácia, pri ktorej očný chirurg odstráni zakalenú vnútroočnú šošovku a nahradí ju novou umelou. To, ako po operácii uvidíte, závisí od typu implantovanej vnútroočnej šošovky. Monofokálna odstráni zákal a jeden typ dioptrie. Najnovšie trifokálne šošovky, ktoré okrem trvalého odstránenia dioptrií na čítanie a do diaľky zabezpečujú aj nové pohodlie na strednú vzdialenosť. Niektoré šošovky zlepšujú navyše videnie v noci a za šera (asferické), iné dokážu korigovať aj astigmatizmus – zlé zakrivenie rohovky (torické).

„Často sa v praxi stretávame s otázkou zo strany príbuzných, či má význam vykonávať chirurgický zákrok aj u seniorov napríklad okolo deväťdesiateho roku života. Letargiu svojho príbuzného ľudia často pripisujú inej príčine. Už počas vyšetrení neraz vidíme, že strata energie komunikovať a záujmu o okolitý svet býva následkom nedostatočného videnia. Ak existuje medicínsky predpoklad, že operácia pacientovi zlepší videnie, odporúčame ju pacientom bez ohľadu na vek,“ povzbudzuje očnýchirurg MUDr. Radovan Piovarči. Vo svojej databáze eviduje aj deväťdesiat až storočných pacientov.

Zhoršené a rozmazané videnie ako cez clonu z hmly, ktoré je bežným príznakom sivého zákalu, zhoršuje u seniorov orientáciu. „Častejšie prichádzajú k nešťastným úrazom či zlomeninám končatín, lebo sa zamotajú, padajú. Z hľadiska prevencie vnímame odstránenie katarakty ako jedno z preventívnych opatrení pred zlomeninou bedrového kĺbu,“ dodáva očný chirurg.

Prídavné šošovky odstránia zvyškové dioptrie

Oční chirurgovia vedia dnes pomôcť aj pacientom, ktorí v minulosti podstúpili operáciu sivého zákalu, no nie sú spokojní s videním po zákroku. „Pomocou prídavných šošoviek odstránime spolu s okuliarmi, ktoré pacientovi po operácii ostali, aj nepríjemné zrakové fenomény spôsobené neskorigovanými dioptriami. Napríklad dvojité videnie na väčšiu vzdialenosť, rozptyly svetiel v noci a tmy, zdvojené svetlá z protiidúcich vozidiel.“

Očný chirurg najskôr pomocou precízneho kalkulátora vypočíta, aký typ prídavnej šošovky pacient dostane. Počas bezbolestného zákroku ju pacientovi naimplantuje pred prvú, pôvodne naimplantovanú umelú šošovku.

„Už na druhý deň po operácii pacient výborne vidí a môže v normálnom režime opäť fungovať. Pomocou prídavnej šošovky vieme odstrániť všetky zostatkové dioptrické chyby: krátkozrakosť (mínusky), ďalekozrakosť (plusky), presbyopiu (okuliare na čítanie), astigmatizmus (cylindrické dioptrie).“

Ideálny kandidát na laserovúoperáciumá 15 do 45 rokov, dostatočne hrubú rohovku a aspoň rok ustálenú dioptrickúchybu od +2 do –10.

MUDr. Adriana SmorádkováOčná klinika NeoVízia 
-------
Ak existuje medicínsky predpoklad, že operácia sivého zákalu pacientovi zlepší videnie, odporúčame ju bez ohľadu na vek.

MUDr. RadovanPiovarčiočnýchirurg
-------
Základom úspešného operačného zákroku je dôsledné vstupné očné vyšetrenie s rozkvapkaním zrenice. Operácie dioptrií femtosekundovým laserom sú bezbolestné počas operácie aj počas hojenia.