Chcem sa objednať

PRAVDA: Ktoré choroby trápia naše oči najčastejšie

05.12.2016

Krátkozrakosť

krátkozrakí ľudia majú problémy vidieť predmety na diaľku. Zrak je ostrý na blízko, niekedy len na niekoľko centimetrov alebo desiatok centimetrov.

Ďalekozrakosť

v tomto prípade je to presne naopak.Predmety v diaľke vidí ďalekozraký človek ostro, ale je pre neho takmer nemožné zaostriť na blízko.

Astigmatizmus

je porucha videnia spôsobená nepravidelným zakrivením rohovky čo vedie k skreslenému obrazu na sietnici, a tým k neostrému videniu.

Očné alergie

sú reakciou na vonkajšie alebo vnútorné alergény, ako sú plyny, plesne, prachové častice alebo srsť a koža domácich zvierat. Tie sa dostávajú do očí a spôsobujú zápal spojivky, tkaniva, ktoré vystiela vnútornú stranu viečok a pomáha ich udržiavať vlhké. Príznakmi alergií sú červené oči, ktoré svrbia, pália, slzia a sú opuchnuté.

Glaukóm (zelený zákal)

aj oko má svoj vnútorný tlak. Ak je príliš vysoký, môže to spôsobiť poškodenie jemných nervov v zadnej časti oka. Zo začiatku je ochorenie takmer bez príznakov. V počiatočných štádiách môže byť liečený očnými kvapkami.

V závažnejších prípadoch zahŕňa operáciu. Nervy, ktoré sú už poškodené, nie je možné obnoviť, ale zdravé je možné chrániť.

Rizikovými faktormi sú najmä vyšší vek, výskyt v rodine, vysoký vnútroočný tlak či výrazná krátkozrakosť. Práve vnútroočný tlak je jediným rizikovým faktorom, ktorý sa dá ovplyvniť. Pacienti s glaukómom horšie zvládajú šoférovanie, hľadanie vecí, chôdzu do schodov a rozpoznávanie tvárí.

Katarakta (sivý zákal)

očná šošovka sa pri tomto ochorení zakalí alebo bude mať mliečnu farbu.
Zvyčajne sa vyvíja v súvislosti s vekom, ale v niektorých prípadoch ju môže genetická predispozícia spôsobiť aj u mladých ľudí.
Zrak je pri nej zahmlený a operácia, keď sa šošovka nahradí umelou, je najčastejšou na svete.

Vekom podmienená degenerácia makuly

je najčastejším ochorením vo vyspelých štátoch Európy a Ameriky, ktoré vedie k strate videnia. Ide o závažné ochorenie, ktoré môže spôsobiť slepotu. Pri ochorení dochádza k postupnej deštrukcii buniek sietnice, najmä v jej centrálnej časti. Postihnutí stratia schopnosť kvalitného videnia, nie sú schopní čítať alebo písať a zostáva im len orientácia v priestore. Na jej vzniku sa podieľa viac rizikových faktorov, najmä však vek, fajčenie, pigmentácia, ženské pohlavie, kardiovaskulárne rizikové faktory.

Šeroslepota

predstavuje zhoršenie videnia v noci a za šera. Najčastejšie sa spája s nedostatkom vitamínu A prijímaného v potrave. Medzi ďalšie príčiny sa radia vrodené vývojové chyby a geneticky podmienené ochorenia s postihnutím sietnicového pigmentového epitelu, ktorý je nevyhnutný pre výživu a správnu funkciu buniek sietnice.

Medzi príznaky patria ťažkosti spojené s orientáciou v tmavých priestoroch, ale aj suché oko, nechutenstvo, poruchy hojenia rán a zmeny očnej spojovky, poškodenie očnej rohovky.

Zápaly oka

k najčastejším zápalom patrí jačmeň. Ide o hnisavý zápalový proces mazovej žľazy pri koreni riasy na vonkajšom okraji mihalníc. môže byť akútny alebo chronický, ľudovo nazývaný „studený jačmeň“.

Zápaly spojovky

hlavným príznakom je silné začervenanie a vodnatá, hlienovitá alebo hnisavá sekrécia. Príčinou sú alergie alebo bakteriálne a vírusové infekcie, poranenie, UV žiarenie a iné. Klinické prejavy bývajú rôzne, pričom za najčastejšie možno považovať prejavy na dýchacom trakte, koži a očnej spojovke. Ďalšími prejavmi sú sčervenanie, svrbenie, slzenie, častá je aj svetloplachosť až bolesti očí.

Zápaly rohovky

akútne zápaly znižujú zrakovú ostrosť a môžu spôsobiť až stratu zraku. Príčinou bývajú bakteriálne a častejšie vírusové zápaly. Vred rohovky spôsobuje výraznú poruchu zraku a bolesti.

Foto autor| FOTO: NEOVÍZIA