Chcem sa objednať

Nový Čas Nedeľa: Očné problémy ničia sebavedomie

24.05.2015

* Takmer nevidíte, svet okolo vás je rozmazaný, no absolvujete chirurgický zákrok a  zrazu vnímate detaily, užívate si farby. Ako reagujú ľudia, ktorým sa takto od základov zmení život k lepšiemu?

Deväťdesiat percent našich pacientov považuje okuliare za svoj najväčší hendikep. Predstavte si ženu, ktorá má okuliare s  dioptriami +10. Hrubé sklá jej oči extrémne zväčšujú, jej krásnu tvár ani nevidieť a má problém vôbec sa nalíčiť. A tak mesiac po operácii vidím na kontrole úplne iné ženy - slobodnejšie, sebavedomejšie, vzpriamenejšie. Aj na mužoch spôsobí odstránenie dioptrie množstvo zmien k  lepšiemu.

* Pravidelne chodíme k  zubárovi, našťastie čoraz viac žien absolvuje každoročné vyšetrenie u  gynekológa. Ako je to v prípade očí?

Preventívne prehliadky u očného lekára sú rovnako dôležité, mnohí pacienti si to však neuvedomujú a  problém často riešia už neskoro. Mnohé očné ochorenia nebolia, no pri kontrole môžeme zistiť šeroslepotu, nádor oka či infarkt oka. Niekedy dokáže očný lekár odhaliť iné ochorenia, napr. ochorenia mozgu, cukrovku či vysoký tlak. Pacient by mal preventívne vyšetrenie očí absolvovať raz za rok. Navyše, očných ochorení je v  porovnaní s  minulosťou viac.

* Mnohé naše problémy s  očami zrejme súvisia s  každodenným životom, ktorý vedieme. V čom spočíva najväčšie ohrozenie?

Veľká časť populácie je vystavená nevhodnému pracovnému prostrediu - sedíme v  klimatizovaných priestoroch, dlhodobá práca s  počítačmi sa môže podpísať pod narúšanie slzného filmu a  problém tzv. suchého oka. Človek pri pozeraní na monitor totiž zabúda žmurkať. Suché oko by však nemalo zostať podcenené a  neliečené, ochorenie vieme zmierniť pomocou tzv. umelých sľz.

* Veľkým problémom môžu byť ochorenia očí u  detí. Nielenže im sťažujú život, často sa, žiaľ, stávajú terčom posmechu spolužiakov a  zabrať dostáva aj ich psychika...

Pokiaľ ako rodič trpíte vysokými dioptrickými chybami, tupozrakosťou alebo škúlením, na očné vyšetrenie so svojím dieťatkom by ste sa mali ponáhľať do prvých šiestich mesiacov. Napríklad tupozrakosť sa dá úspešne liečiť, len kým ešte nie je ukončený vývoj zrakových funkcií dieťaťa, ideálne do šiesteho až siedmeho roku života.

* Kožní lekári tvrdia, že tmavšie typy ľudí znášajú slnečné lúče vo všeobecnosti lepšie. Existujú rozdiely aj v prípade očí?

Niektoré ochorenia sa vyskytujú štatisticky častejšie u bledých dúhoviek. Napr. vekom podmienená degenerácia makuly, teda chronické ochorenie žltej škvrny, ktoré môže vyústiť do straty centrálneho videnia. Súvisí to s  tzv. pigmentovým epitelom, ktorý sa nachádza v oku a zabezpečuje správnu výživu a metabolizmus oka. Pri bledých dúhovkách je ho menej.

Operácie pre každého

Dioptrie vám očný chirurg odstráni bez ohľadu na vek, záleží iba na tom, akú formu operácie zvolí. Napr. vďaka šetrnému tzv. femtosekundovému laseru, ktorý pracuje bez pálenia rohovky, sa dioptrií môžu zbaviť už aj deti a mladí ľudia, ktorým okuliare vážne prekážajú v každodennom živote. Laser však odstráni iba jeden typ dioptrickej chyby, ako je napr. krátkozrakosť, pri ktorej nevidíte do diaľky.


Krátkozrakosť spôsobuje zhoršené videnie do diaľky, diagnostikuje sa u viac než 30 percent ľudí a ich počet rastie. Zväčša je spôsobená tým, že oko je dlhšie než oko zdravé, lomivosť rohovky a očnej šošovky je príliš veľká a  lúče sa lomia viac, než je potrebné. Krátkozrakosť vzniká najčastejšie u detí alebo v puberte.

Ďalekozrakosť zase znamená zlé videnie do blízka. Problémy prichádzajú okolo 40. roku života. Očná šošovka už nie je schopná obraz doostriť a človek sa stretáva so zlým videním. Ľudia môžu trpieť aj viacerými chybami naraz.


EXTRÉMNE DIAGNÓZY

Okolo päťdesiatky chirurgovia zväčša volia výmenu vnútroočných šošoviek, pričom pacienta vedia zbaviť všetkých typov okuliarov v  jedinom zákroku. Ľudia s dobrým videním do diaľky a so zhoršeným čítaním majú k dispozícii napr. maličký implantát do rohovky v  tvare dažďovej kvapky, ktorý zaisťuje kvalitné videnie nablízko a aj na strednú vzdialenosť.


Riešenie existuje aj v prípade extrémnych diagnóz

Napr. pri dioptriách veľkosti -30 implantujú lekári mladým ľuďom vnútroočné šošovky. Odstránia akýkoľvek počet dioptrií a  sú riešením aj pre pacientov s  nižšími dioptriami, pre ktorých z nejakého dôvodu nie je vhodný laser. Napr. majú tenkú rohovku," vysvetľuje Piovarči. Pacient sa musí pred zákrokom podrobiť dôkladnému vyšetreniu, aby sa zabránilo možným ririzikám.

SIVÝ ZÁKAL

Kedysi mnohí lekári tvrdili, že sivý zákal musí dozrieť, aby sa dal operovať. Dnešná medicína však zakalenie očnej šošovky spôsobujúce zastrenie videnia odporúča riešiť čo najskôr. Čím skôr zákrok podstúpite, tým menej komplikácií riskujete. Navyše, vďaka najnovším laserovým operáciám sivého zákalu ide o maximálne šetrný 10-miminútový výkon. Pacient môže absolvovať laserovú operáciu , pri ktorej chirurg operuje s pomocou femtosekundového lasera bez použitia skalpela a  ostrých nástrojov," hovorí Piovarči. Operácie s monofokálnou šošovkou, ktorá odstráni zákal a  dioptrie na jednu vzdialenosť, preplácajú kompletne všetky poisťovne. Pacient si dopláca nadštandard, napr. multifokálne šošovky. Počas jediného zákroku ho zbavia zákalu aj okuliarov na čítanie, do diaľky či astigmatizmu.

ŠKÚLENIE

Táto chyba zraku sa dá odstrániť v akomkoľvek veku, deviatim z desiatich pacientov s  problémom škúlenia operácia pomôže. Príčinou problému je predovšetkým nespolupráca očí. Vzniká často pri dioptrických chybách, najmä pri vyššej ďalekozrakosti a rozdielnych dioptrických hodnotách. Príčinou môžu byť aj vrodené alebo získané poruchy zrakovej dráhy, okohybných svalov a  ich nervov, zákaly alebo poruchy vyšších mozgových centier. V  prvých mesiacoch života dieťaťa nie je dôvod robiť paniku. U novorodenca je občasné škúlenie normálne, pokiaľ však dieťa škúli dlhšie a navyše zdedilo vrodenú dispozíciu na škúlenie, odporúčame navštíviť detského očného lekára. Čím skôr začne s  liečbou, tým je, samozrejme, väčšia šanca na vyliečenie.


ZLÝ ZRAK ZABÍJA

Oční lekári, ale aj polícia varujú, že zlý zrak patrí k častým príčinám dopravných nehôd. Napr. prezidentka Združenia českých optometristov Ivana Urválková prirovnala zrakovú chybu za volantom k  stavu po požití alkoholu či drog. Očný lekár dokáže odhaliť aj iné ochorenia, ako nádor či cukrovku.

POZOR NA HROZBY! NEPOZERAJTE SA DO SLNKA!

Každý pohľad do ostrého svetla spôsobuje krátkodobé oslepenie. Pri dlhšom pozeraní sa do slnka nastávajú v oku nezvratné zmeny, vrátane zjazvovania najdôležitejších štruktúr videnia," upozorňuje Piovarči. Preto sa nikdy nepozerajte do slnka dlhodobo a cielene bez tmavých okuliarov.

NEBEZPEČNÝ ADRENALÍN

Niektoré typy športov sú pre oči naozaj nebezpečné. Ide najmä o  adrenalínové aktivity, napr. skoky bungee jumping. Lekári ri ich neodporúčajú najmä krátkozrakým osobám s dioptriami vyššími ako -4. Oko je totiž pri zoskoku vystavené veľkému tlaku a hrozí odtrhnutie sietnice.

SLNEČNÉ OKULIARE

Základné pravidlo pri kúpe slnečných okuliarov znie: čím väčšie, tým lepšie. Okuliare by mali pokrývať celú veľkosť oka. Módne výstrelky malých rozmerov neposkytujú dostatočnú ochranu. -Zapamätajte číslo 400 nanometrov. UV filter s touto vlnovou dľžkou poskytuje štandardný 100-percentný systém ochrany. Neprepúšťa ultrafi alové svetlo rizikovej vlnovej dľžky. Ak chcete zistiť, či majú vaše okuliare skutočne UV ochranu, akú uvádzajú, dajte si ich premerať v očnej optike," radí lekár.

NEVHODNÉ OKULIARE

Pri kúpe okuliarov je najbezpečnejšie spoľahnúť sa na profesionálne optiky, ktoré nakupujú od spoľahlivých výrobcov. Pri kúpe -pluskových" okuliarov na čítanie na trhu či v  potravinových reťazcoch nastáva neraz problém, že masovo vyrábané modely nemusia sadnúť každému. Vaše ľavé a pravé oko nemusí mať rovnakú dioptriu, a  tak očiam nedodáte potrebnú korekciu. Navyše, každý človek môže mať inú vzdialenosť zreníc.

ROBTE SI PRESTÁVKY

Pokiaľ musíte tráviť väčšinu pracovného času za počítačom, snažte sa oku čo možno najviac pomôcť. Po každej hodine práce za počítačom si urobte aspoň 10-minútovú prestávku. V rámci prevencie si pomasírujte viečka prstom, alebo očami kreslite imaginárny obdľžnik najprv na jednu a následne na druhú stranu.  Operácia pomôže deviatim z desiatich pacientov so škúlením.