Chcem sa objednať

Zdravie: Oči prezradia cukrovku aj nádor

18.10.2014

Cukrovka

Diabetická retinopatia patrí medzi päť najčastejších príčin slepoty vo svete. Jej zákernosť je v tom, že v počiatočných štádiách si ju nemusíte všimnúť, pretože nebolí a nie vždy zhoršuje videnie. Postihnutie sietnice môže zistiť len lekár pri preventívnej prehliadke očného pozadia. K zhoršovaniu zrakovej ostrosti dochádza až v pokročilejších štádiách ochorenia. 
Diabetes mellitus je ochorenie spôsobené nedostatkom hormónu inzulínu v tele alebo jeho slabou účinnosťou. Tento hormón sa zúčastňuje na udržiavaní správnej hladiny cukru v krvi, a tak sa podieľa na výžive každej bunky v tele.
Príznaky v oku:
Najdôležitejšie príznaky cukrovky v oku sa prejavujú na sietnici (retine). Najskôr len cievnymi zmenami s drobným bodkovitým krvácaním, neskôr rozsiahlymi ložiskami s poruchou výživy a opuchom v oblasti žltej škvrny, novotvorbou ciev a krvácaním do sklovca. Pri cukrovke môže dochádzať aj k zmenám ostrosti videnia, zmenám dúhovky a zrenice, ku vzniku sivého zákalu.
Liečba:
Pri liečbe postihnutia oka diabetickou retinopatiou má najväčší význam správna terapia cukrovky s pravidelnými kontrolami u očného lekára s prípadným ošetrením sietnice laserom alebo chirurgickým zásahom, aby sa zabránilo rozvoju ťažkého postihnutia zraku.

Poruchy štítnej žľazy

Opúchajú vám viečka, vaše oči sú vystúpené, slzia a máte pocit cudzieho telesa v oku? Zdrojom vašich ťažkostí môže byť endokrinná orbitopatia, ktorá sa spája so zápalom štítnej žľazy. Ide o autoimunitné ochorenie, pri ktorom sa tvoria protilátky proti bunkám štítnej žľazy, proti očnicovému tkanivu a okohybným svalom.
Príznaky v oku:
Medzi klinické príznaky patrí veľká očná štrbina s presvitaním bielka medzi mihalnicami, opuch hornej aj dolnej mihalnice, ktorý je najvýraznejší ráno a v priebehu dňa ustupuje. Najtypickejším príznakom je vyklenutie, vytlačenie oka z očnice spôsobené opuchom tkaniva. Častý býva i zvýšený vnútroočný tlak, slzenie, pocit cudzieho telesa v oku, svetloplachosť či dvojité videnie. Zriedkavo sa môže vyskytnúť poškodenie zrakového nervu na očnom pozadí, ktoré sa môže skončiť jeho odumretím s trvalou stratou zraku.
Liečba:
Pomáhajú umelé slzy vo forme kvapiek alebo gélu, ktoré nahrádzajú nedostatok slzného filmu, ako aj lieky proti zelenému zákalu. Liečba sa zameriava na redukciu retrobulbárneho tuku, ktorý sa hromadí v očnici následkom opuchu a vytláča z nej oko. Na obmedzenie zápalu sa vnútrožilovo aplikujú kortikosteroidy. Možnosťou je aj ožarovanie očných svalov a očnicového tuku. Chirurgická terapia sa používa v prípade, že zlyhá konzervatívna liečba a hrozí poškodenie zrakového nervu, prípadne aj z kozmetického dôvodu. Zákroky sa vykonávajú na mihalniciach a očných svaloch. Špeciálnou operáciou – dekompresiou očnice – sa uvoľňuje tlak v očnici.

Skleróza multiplex

Ak ste prestali v priebehu niekoľko hodín alebo dní vidieť a pohyby oka vám spôsobujú bolesť, návštevu odborníka v žiadnom prípade neodkladajte! Za vašimi problémami sa môže skrývať aj retrobulbárna neuritída spôsobená sklerózou multiplex. Je to chronické demyelinizačné ochorenie centrálneho nervového systému (mozgu a miechy) s porušením prenosu nervového vzruchu a s postupným možným postihnutím hybnosti končatín, svalovej sily, s poruchami chôdze a koordinácie pohybov.
Príznaky v oku:
Najčastejším prvotným príznakom býva zápal zrakového nervu prejavujúci sa akútnym zhoršením videnia postihnutého oka, poruchou vnímania farieb a opuchom zrakového nervu na očnom pozadí. Pacient v priebehu niekoľkých hodín alebo dní stráca zrak, môže sa objaviť až úplná, našťastie prechodná, slepota. Niekedy je prítomná svetloplachosť. Často, no nie vždy, býva veľmi intenzívna bolesť za okom alebo v oku. Porucha farbocitu sa zväčša prejavuje v zeleno-červenej oblasti. Zelená sa javí ako olivová, červenú postihnutý vidí ako bordovú alebo svetlooranžovú.
Liečba:
Zraková ostrosť sa môže upraviť spontánne, podanie kortikoidov urýchľuje návrat k norme. Zriedkavo pretrváva trvalé zníženie zrakovej ostrosti. Pri potvrdení prítomnosti ochorenia skleróza multiplex vyšetrením magnetickou rezonanciou a lumbálnou punkciou je odporučená liečba neurológom.

Sjögrenov syndróm

Máte pocit, ako by ste v oku mali zrnká piesku? Trápia vás suché alebo, naopak, nadmerne slziace oči? Nemusí ísť len o únavu z častého pozerania do obrazovky počítača. Nedostatok sĺz môže spôsobiť Sjögrenov syndróm, autoimunitné ochorenie postihujúce funkciu žliaz s vonkajším vylučovaním, teda aj slznej žľazy.
Príznaky v oku:
Charakteristickými ťažkosťami je pocit sucha v oku prejavujúci sa dráždením až pálením očí, pocitom cudzieho telesa – piesku v očiach. Porucha tvorby sĺz býva niekedy paradoxne sprevádzaná aj nadmerným slzením, pri detailnom vyšetrení zloženia sĺz sa však potvrdí porucha ich zloženia s absenciou olejovej alebo bielkovinovej zložky. Oko nedostatočne chránené slzným filmom je náchylné na infekcie a poškodenia spojovky a rohovky.
Liečba:
Nedostatočnú prirodzenú produkciu sĺz treba doplniť umelými slzami alebo chirurgicky – mechanickým uzáverom prirodzeného odtoku sĺz z oka. Tie totiž odtekajú do nosa, kde ich prehltneme.

Choroby srdca, vysoký krvný tlak

Očné pozadie je jediné miesto v ľudskom tele, kde je možné pozorovať voľným okom cievnu kresbu. Jeho vyšetrenie poskytuje dôležité informácie o stave ciev vo vašom tele, či už v mozgu, srdci, alebo v obličkách.
Príznaky v oku:
Pri vyšetrení môže oftalmológ nájsť rôzny stupeň zmien priechodnosti a hrúbky ciev v dôsledku vysokého krvného tlaku až po krvácanie do sietnice, zmeny cievnej steny pri ateroskleróze, často takmer uzatvorené nepriechodné cievy s poruchou výživy – infarkt oka. Tieto informácie sú dôležité pre kardiológa a internistu, lebo potvrdzujú účinnosť doterajšej liečby.
Liečba:
V spolupráci s internistom treba liečiť základné ochorenie, ako je vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol a tuky v krvi, či obezita. Liečba vážnejšieho poškodenia oka je v týchto prípadoch ťažká a často už málo účinná.

pio.jpg