Chcem sa objednať

PRAVDA: Zákerná diagnóza keratokonus - strašiak dvadsiatnikov

27.03.2014

Keratokonus, degeneratívne ochorenie rohovky, vzniká v puberte a najčastejšie sa prejavuje okolo dvadsiatky až tridsiatky.

Zákerná diagnóza je nebezpečná v tom, že jej nástup môžete ľahko prehliadnuť. V minulosti bola jedinou záchranou transplantácia rohovky z mŕtveho darcu. Dnešná očná medicína kráča vpred míľovými krokmi. Keratokonus sa môže vyvíjať nepozorovane veľmi dlhý čas. Jeho charakteristickým príznakom je nepravidelné stenčovanie hrúbky a vyklenutie rohovky. Neskôr sa môže prejaviť astigmatizmom (nepravidelným zakrivením rohovky), ktorý nie je možné korigovať žiadnymi okuliarmi. „Keď stenčenie rohovky presiahne určitú hranicu, môže nastať opuch, poškodenie a „rozmazanie“ videnia, v niektorých prípadoch až jej pretrhnutie. Konečným riešením je transplantácia rohovky od iného darcu. Darcov však nie je dosť a imunitný systém pacienta nemusí cudziu rohovku prijať,“ vysvetlila očná lekárka, chirurgička a odborníčka na liečbu keratokonusu MUDr. Adriana Smorádková.

Zhoršuje dioptrie aj astigmatizmus

Vyklenutie býva podľa lekárky často tak rozsiahle, že spôsobuje vysokú krátkozrakosť. Neraz až do –18 dioptrií. Keratokonus býva zodpovedný aj za vysoký nepravidelný astigmatizmus až do –10 dioptrií. „Videnie cez takúto rohovku nie je možné. Pacientovi často neostáva iné, než podstúpiť transplantáciu rohovky na zlepšenie videnia.“ Hoci keratokonus postihuje pol percenta populácie, na pracovisku doktorky Smorádkovej sú prekvapení častejšími nálezmi. „Záchytnosť na našej klinike je výrazne vyššia v porovnaní so svetovým priemerom. Tvorí zhruba 4% všetkých pacientov. Vysvetľujeme si to tým, že na naše pracovisko sa obracajú pacienti, ktorí nenašli riešenie svojich problémov inde.“

Štyri štádiá

Liečba keratokonusu závisí od jeho štádia. „V prvom štádiu pacient nosí okuliare či tvrdé alebo mäkké kontaktné šošovky. V indikovaných prípadoch pristupujeme aj k spevneniu rohovky metódou corneal cross linking (CXL). Počas nej na oko kvapkáme riboflavín a ožarujeme tkanivo rohovky ultrafialovým žiarením. V druhom a treťom štádiu je metódou liečby implantácia rohovkových intrastromálnych prstencov (ICRS). V tomto štádiu pacient vidí neraz len 5 – 10 percent, teda najväčšie písmenko z optotypovej tabuľky. Pri štvrtom štádiu je možná už len transplantácia rohovky. Predchádzajúcimi krokmi sa jej však snažíme zabrániť.“

Prstenec, ktorý stabilizuje rohovku

Najväčší pokrok do slovenskej očnej chirurgie priniesla práve implantácia maličkých oblúkových polkruhových rohovkových ‚prstencov‘ známych ako keraringy. „Keraringy často predídu alebo aspoň oddialia transplantáciu rohovky. Upravia a vyrovnajú tvar rohovky, zjemnia jej zakrivenie a ako vedľajší efekt navyše zlepšia videnie. Po pár mesiacoch od implantácie zmiernia dioptrickú chybu a astigmatizmus. Navyše, keraringy sú reverzibilné. Znamená to, že ak by to pacientov stav v budúcnosti vyžadoval, dajú sa z rohovky šetrne vybrať,“ vysvetľuje MUDr. Adriana Smorádková. Pri výbere najvhodnejšieho zo štyridsiatich rôznych modelov nastupuje precízna matematika a kombinatorika. Lekárka počíta, plánuje a konzultuje ring pre každého pacienta priamo s výrobcom. „Pri keraringoch máme na výber z päťdesiatich rôznych modelov. Na základe typu vyklenutia rohovky a ďalších parametrov konzultujeme a hľadáme ten najideálnejší z nich,“ opisuje precízny postup výberu lekárka. Rozhoduje sa medzi päť a šesť milimetrovými prstencami v rozsahu od 90 do 355 stupňov. Keraringy, ktoré sa implantujú do rohovky. Keraringy, ktoré sa implantujú do rohovky. Autor: Neovízia Vo svete je dnes naimplatovaných viac ako 150 000 keraringov na stabilizáciu keratokonusu. „Sú najmodernejšiu, bezpečnou a účinnou liečbou. Pracujú jednoducho – prstenec sploští, prestaví povrch a stabilizuje celú rohovku. Vďaka zatlačeniu rohovky v mieste najväčšieho vyklenutia dokáže znížiť mechanický stres, vďaka čomu sa rohovka ďalej nevykleňuje. Zlepší sa zraková ostrosť, znížia sa dioptrie a skvalitní sa videnie pacienta.

Implantácia femtolaserom

Dotorka Smorádková je prvým slovenským očným chirurgom, ktorý implantuje keraringy pomocou femtosekundového laseru „Nová metóda celý zákrok zrýchľuje, zabezpečuje ešte dokonalejšiu presnosť, bezpečnosť a jemnosť. Femtosekundový laser nahrádza prácu mechanického noža. Otvor do tunela rohovky, do ktorého implantujeme samotný keraring, vykonáva pri tejto metóde už iba laser,“ vymenúva najväčšie výhody svetového postupu odborníčka.

Špeciálna šošovka na zlepšenie videnia

V marci 2014 rozbehla na Slovensku aj ďalšiu doplnkovú metódu v liečbe keratokonusu– tvrdé sklerálne kontaktné šošovky esclera. „Kompenzujú nepravidelnosť rohovky u pacientov s keratokonusom, pelucídnou marginálnou degeneráciou, keraektáziou, po poranení rohovky, keratoplastike. Sú však vhodné aj u pacientov s krátkozrakosťou, ďalekozrakosťou a astigmatizmom, ktorí trpia výrazným syndrómom suchého oka a netolerujú žiadne mäkké kontaktné šošovky. Esclera je tvrdá sklerálna šošovka, ktorá sa dotýka bielka a na rohovke vytvára priestor vyplnený tekutinou, bez toho, aby sa jej dotýkala. Dokonale tak priľne na rohovku, no zároveň jej necháva priestor na dýchanie,“ upozorňuje na jednu z výhod chirurgička. Tekutina medzi šošovkou a rohovkou znižuje alebo takmer odstraňuje nepravidelnosť rohovky, poskytuje rovnomerný povrch, a tým aj rovnomerný lom lúčov cez oko. Výsledkom je vynikajúce videnie. „Pacientom s vysokým štádiom keratokonusu dokáže zlepšiť videnie až o 60 – 80 percent. Hovoríme tu skutočne o enormnom prínose pre pacienta.“ Každá šošovka je navyše vyrábaná pacientovi individuálne a na mieru. „Máme k dispozícii 20 veľkostných modelov podľa veľkosti a vyklenutia oka."

Tri otázky na očnú lekárku, chirurgičku a odborníčku na liečbu keratokonusu, MUDr. Adrianu Smorádkovú

Hovorí sa, že keratokonus je ochorením mladých ľudí. Máte však aj pacientov, ktorí o svojom ochorení vôbec netušia? Nedávno do mojej ambulancie prišiel 38-ročný pacient s tým, že chce podstúpiť laserové odstránenie dioptrií. Počas predoperačného vyšetrenia sme zistili, že má keratokonus. On o tom celý život vôbec netušil. Ak by neabsolvoval precíznu diagnostiku a absolvoval by laserový zákrok, jeho stav by to ešte zhoršilo. Bez odborného vyšetrenia si najmä v prvých štádiách keratokonusu pacient často nič nevšimne.

Dá sa hovoriť o všeobecných prejavoch ochorenia, ktoré môžu naznačiť prítomnosť keratokonusu? Najdôležitejším, ale často nejasným prejavom je zhoršené videnie. Pacientovi s keratokonusom tiež asi každý polrok narastú dioptrie. Napriek tomu, že mu lekár neustále zvyšuje aj dioptrie v okuliaroch, zrak sa mu nelepší. V takomto prípade by mal ambulantný lekár vyjadriť podozrenie na keratokonus a odoslať pacienta na špecializované vyšetrenie. Preto je nevyhnutné, aby každý človek podstúpil minimálne raz za dva roky kompletné očné vyšetrenie.

Je keratokonus dedičný? Aké sú najčastejšie príčiny jeho vzniku? Všetky príčiny vzniku ochorenia, žiaľ, nie sú známe. Ide o degeneratívne ochorenie rohovky, ktoré môže byť aj dedičné. V určitých oblastiach na svete s prímorskou klímou, teplom a silným slnečným žiarením sa vyskytuje oveľa častejšie – ide o krajiny Perzského zálivu, Blízkeho východu, severnej Afriky, Južnej Ameriky. V týchto oblastiach je aj dedičnosť ochorenia (kvôli sobášom v rámci širšej rodiny) oveľa výraznejšia ako v európskych krajinách. Keratokonus sa vyskytuje u oboch pohlaví, o niečo častejšie však u mužov. Z praxe a zo štúdie, ktorú som robila u našich pacientov, tiež vyplynulo, že pacienti s keratokonusom trpia veľmi často aj sprievodnými kožnými ochoreniami ako akné či atopický ekzém. Päťdesiat percent z nich sú alergici alebo atopici.

oko-ludske-oko-keratokonos-nestandard2.jpg