Chcem sa objednať

Keraring - instrastromálne prstence

Modernú a účinnú metodóu liečby ochorenia keratokonusu predstavujú intrastromálne rohovkové prstence - keraringy. 

Ak už ochorenie postúpilo do takej miery, že sa zhoršuje videnie, sú implantované do rohovky tzv. keraringy. Pomocou keraringov vieme dosiahnuť oploštenie rohovky a zastavenie ďalšieho vyklenovania. Zvyčajne sa úspešne kombinuje s metódou CCL.

 

Intrastromálne prstence - keraringy - účinná liečba pre pokročilé štádiá keratokonu.

Rohovkové prstence, keraringy, implantujeme pacientom s diagnózou keratokonus v NeoVízii od septembra 2011. „ Keraringy často predídu alebo aspoň oddialia transplantáciu rohovky. Upravia a vyrovnajú tvar rohovky, zjemnia jej zakrivenie a ako vedľajší efekt navyše zlepšia videnie. Po pár mesiacoch od implantácie zmiernia dioptrickú chybu a astigmatizmus. Navyše, Keraringy sú reverzibilné. Znamená to, že ak by to pacientov stav v budúcnosti vyžadoval, dajú sa z rohovky šetrne vybrať," vysvetľuje MUDr. Adriana Smorádková, ktorá sa venuje liečbe tohto ochorenia.

Od 24. januára 2013 prinášame našim pacientom ďalšiu inováciu - implantáciu keraringov pomocou femtosekundového laseru VisuMax od Carl Zeiss. „Nová metóda celý zákrok zrýchľuje, zabezpečuje ešte dokonalejšiu presnosť, bezpečnosť a jemnosť. 

Femtosekundový laser nahrádza prácu mechanického noža. Otvor do tunela rohovky, do ktorého implantujeme samotný keraring, vykonáva pri tejto metóde už iba laser," vymenúva najväčšie výhody svetového postupu primár NeoVízie, MUDr. Radovan Piovarči. 

Zoznámte  sa taktiež so skúsenosťami našich pacientov, ktorí už liečbu ochorenia keratokonus u nás podstúpili. 

konzultace