Objednajte sa Opýtajte sa

Verion

VERION Image Guided System od americkej spoločnosti Alcon prináša prelom vo vnútroočnej chirurgii. Nová navigačná technológia najskôr s dokonalou presnosťou zmeria očnú chybu a vypočíta jej ideálnu korekciu pomocou vnútroočnej šošovky. Následne na operačnej sále projektuje VERION priamo na pacientovo oko navigačné línie, pomocou ktorých chirurg umiestni implantovanú šošovku do oka s absolútnou presnosťou.

Na základe presných diagnostických meraní dokáže VERION vypočítať ideálnu korekciu dioptrickej chyby a astigmatizmu pomocou vnútroočnej šošovky. Namerané dáta následne VERION počas operácie odosiela priamo do mikroskopu na operačnej sále a naviguje chirurga pri implantácii šošovky. Minimalizuje tak možnú odchýlku pri implantácii umelej šošovky.

VERION sa skladá z dvoch častí: z referenčnej jednotky a z digitálneho markeru.

 

Referenčná jednotka VERION vykonáva kľúčové diagnostické merania vrátane:

  • keratometrie, zakrivenia rohovky
  • pozície a priemeru limbu alebo hranice, kde rohovka prechádza do nepriehľadného beľma
  • horizontálnej vzdialenosti od limbu k limbu
  • pupilometrie, merania priemeru zrenice
  • optickej osy oka      
  • odchýlky od optickej osy

 


Referenčná jednotka súčasne sníma digitálny obraz pacientovho oka vo vysokom rozlíšení a zachytáva cievy, orientačné body v limbu a v dúhovke. Vytvára tak jedinečný „otlačok oka."

Digitálny marker VERION je pripojený k chirurgickému mikroskopu na operačnej sále a priamo na pacientovo oko projektuje ideálne vedenie rezu, umiestnenie otvoru v prednom puzdre šošovky, umiestnenie implantovanej šošovky do optickej osy i presnú korekciu astigmatizmu.

Použitie obrazom riadeného navigačného systému VERION tak významným spôsobom zlepšuje pooperačné výsledky pri všetkých implantovaných šošoviek, špeciálne pri multifokálnych a torických.   

konzultace