Chcem sa objednať

Bc. Jana Šipeki
Inštrumentárka kliniky NeoVízia Bratislava

Bc. Jana Šipeki - Očná klinika NeoVízia

V NeoVízii pracuje od októbra 2013 ako inštrumentárka na operačnej sále. 

Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Košiciach, odbor zdravotnícky asistent. V roku 2008 absolvovala bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva v Košiciach. Po skončení štúdia pracovala ako opatrovateľ v Rakúsku (2008-2009), neskôr ako sestra na internom oddelení a JIS v Nemocnici sv. Michala v Bratislave (2009-2013), a ako sestra na hemodialyzačnom oddelení UN BA Kramáre (2013).