Chcem sa objednať

MUDr. Lubomír Továrek
Očný chirurg

MUDr. Lubomír Továrek - Očná klinika NeoVízia

Na Očnej klinike NeoVize pôsobí ako očný mikrochirurg od septembra 2011. 

MUDr. Lubomír Továrek absolvoval v roku 1996 štúdium na 3. Lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. Po promócii pôsobil ako očný lekár na Očnej klinike vo Fakultnej nemocnici v Hradci Králové. Atestáciu I. stupňa v odbore očné lekárstvo získal v roku 1999 a v roku 2005 získal atestáciu II. stupňa. 

V roku 2000 nastúpil na Očné oddelenie do nemocnice v Chomutově. Od roku 2001 pracoval v nemocnici v Pardubiciach. V roku 2003 sa jeho pracoviskom stala Očná klinika Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady v Prahe. Súbežne sa venoval vyučovaniu medikov ako asistent na 3. LF UK. V roku 2005 pôsobil ako primár v Očnom centre Praha. V októbri 2006 nastúpil na Očnú kliniku Lexum. Od roku 2009 pôsobil ako chirurg paralelne na klinike Lexum a aj na plzeňskej klinike Ofta. V roku 2010 pracoval na Očnom oddelení v nemocnici v Jindřichovom Hradci. 

MUDr. Továrek sa špecializuje na chirurgiu predného segmentu oka, prevažne na refrakčnú a kataraktovú chirurgiu, taktiež aj na chirurgickú liečbu glaukómu. Je držiteľom akreditácie na implantáciu multifokálnych šošoviek AcrySOF RESTORE, fakických šošoviek CACHET a Staar Vision ICL, taktiež je držiteľom licencie na implantáciu rohovkových ringov Keraring a ďalších prémiových šošoviek. 

Doktor Továrek bol opakovane ocenený Českou spoločnosťou refrakčnej a kataraktovej chirurgie ako jeden z najviac operujúcich kataraktových chirurgov. Celkovo odoperoval viac ako 20 – tisíc operácií sivého zákalu. V roku 2009 získal diplom Českej spoločnosti refrakčnej a kataraktovej chirurgie (ČSRKCH) za vykonanie 10 – tisíc operácií. 

 

 

Je členom mnohých odborných spoločností ako je Česká oftalmologická spoločnosť, Česká spoločnosť refrakčnej a kataraktovej chirurgie, Európska spoločnosť refrakčnej a kataraktovej chirurgie, Česká vitreoretinálna spoločnosť a Česká lekárska spoločnosť.                              

Venuje sa prednáškovej a publikačnej činnosti, je spoluautorom kapitoly Katarakta v knihe Očné lékařství (Rozsíval a spol.).