Chcem sa objednať

Mária Polláková
Zdravotná sestra kliniky NeoVízia Bratislava

Mária Polláková  - Očná klinika NeoVízia

Mária Polláková pôsobí v NeoVízii ako zdravotná sestra od júna 2019. 

Mária študovala na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede odbor praktická sestra. Momentálne ukončuje tretí ročník na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na fakulte sociálnych vied a zdravotníctva odbor Urgentná medicína. Svoje vedomosti uplatňovala tri roky na oddelení ARO v Univerzitnej nemocnici v Ružinove.

Medzi jej záľuby patrí čítanie kníh, spev, hranie na gitare a šport. Ovláda anglický, nemecký a maďarský jazyk, v ktorých sa neustále zdokonaluje aj vo sovjom voľnom čase.