Chcem sa objednať

MUDr. Roman Vanžura
Riaditeľ Očnej kliniky NeoVízia/NeoVize Poprad

MUDr. Roman Vanžura - Očná klinika NeoVízia

MUDr. Roman Vanžura vyštudoval Fakultu všeobecného lekárstva UK v Prahe. Po ukončení štúdia pracoval 10 rokov na internom oddelení nemocnice v Berouně. Po získaní atestácie z vnútorného lekárstva a z kardioloógie bol vedúcim lekárom jednotky intenzívnej starostlivosti a zástupca primára. V roku 1994 otvoril súkromnú kardiologickú ambulanciu v Berouně. Od roku 2011 je zakladateľom a spolumajiteľom spoločnosti Kardio Berou, ktorá prevádzkuje sieť kardiologických ambulancii.

Od roku 1992 tiež pracoval v niekoľkých firmách zaoberajúcich sa predajom zdravotnických prístrojov a materiálov. Počas rokov 2001-2012 zastával pozíciu riaditeľa medicínskej divízie firmy Carl Zeiss pre Česko a Slovensko. Práve tu mal veľmi blízko k problematike oftlamológie, nakoľko spoločnosť Carl Zeiss je jedným z najväčších svetových výrobcov a dodávateľov prístrojov a materiálov pre tento obor.

V rokoch 2013-2017 pracoval pre rakúsku spoločnosť Vamed ako projektový manažér a riaditeľ nemonice v Sedlčanoch.

V októbri 2017 bol menovaný zastávať funkciu riaditeľa v novootvornej pobočky Očnej kliniky NeoVízia/NeoVize v Poprade.

MUDr. Roman Vanžura získal Diploma in Management na Open University Prague, absolvoval manažérsku akadémiu Mercuri a množstvo kurzov a seminárov, ktoré sa venujú problematike riadenia, marketingu, organizácie práce a predajných zručností. Pravidelne sa zúčastňuje odborných domácich aj mezinárodných konferencií v odbore oftalmológie a managementu v zdravotníctve.