Chcem sa objednať

MUDr. Lívia Javorská, PhD.
Očná lekárka, chirurgička kliniky NeoVízia Poprad

MUDr. Lívia Javorská, PhD. - Očná klinika NeoVízia

MUDr. Lívia Javorská, PhD. pracuje na klinike NeoVízia Poprad od januára 2018.

Vyštudovala lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo a štúdium ukončila v roku 1999. V roku 2001 absolvovala stáž na Univerzite v kanadskom Toronte, Vitreoretinal service. V roku 2002 získala atestáciu z očného lekárstva I. stupňa a v roku 2007 špecializáciu v odbore oftalmológia. V roku 2015 ukončila Phd štúdium na LK UK v Bratislave v odbore oftalmológia

Od roku 1999 pracovala na I. Očnej klinike FB a LF UK Bratislava. Od roku 2002 do roku 2017 pracovala v Nemonici Poprad: Lôžkové očné oddelenie (2002-20012), Očné oddelenie JZS (2012-2017). Od roku 2006 zastávala pracovné zaradenie zástupca primára.

Na Očnej klinike NeoVízia sa venuje diagnostike a liečbe očných ochorení, operáciám sivého zákalu.

Od roku 1999 sa aktívne zúčastňuje na mnohých odborných podujatiach, stážach, kurzoch a kongresoch na Slovensku aj v zahraničí. Je členkou Slovenskej lekárskej komory.