Chcem sa objednať

Mgr. Adriana Kovalčíková
Vrchná sestra kliniky NeoVízia Poprad

Mgr. Adriana Kovalčíková - Očná klinika NeoVízia

Adriana pracuje na Očnej klinike NeoVízia Poprad od októbra 2017 ako zdravotná sestra. Od júna 2018 zastáva pozíciu vrchnej sestry. 

Vyštudovala Strednú priemyselnú školu M.C.Sklodowskej vo Svite a po jej ukončení pokračovala v štúdiu na Strednej zdravotníckej škole v Poprade. Absolvovala špecializačné štúdium v odboroch vnútorného lekárstva na SZU v Bratislave. Titul Bc. Získala na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine a následne pokračovala v magisterskom štúdiu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

Pracovala na pozícii zdravotnej sestry vo Vysokošpecializovanom ústave pre pľúcne choroby v Novej Polianke, na spirometrii v Šrobárovom ústave detskej TBC v Dolnom Smokovci, neskôr na gynekologickej ambulancii v Poprade.

Vo voľnom čase sa venuje svojej rodine, turistike, bicyklovaniu a plávaniu.