Chcem sa objednať

Po laserovom zákroku

Čo smiem a nesmiem v deň operácie?

V deň operácie si neplánujte žiadne ďalšie aktivity.

Očná operácia nie je všedný zážitok. Počítajte s tým, že po zákroku sa budete cítiť ako po dôležitej skúške - budete prežívať zmes eufórie, úľavy a veľkej únavy. Po návrate domov je najlepšie na 2 - 3 hodiny zaspať. 

Sústreďte sa na dve veci, ktoré sú dôležité:

  1. Nesiahajte si na oko - nepretierajte si ho.
  2. Kvapkajte pravidelne kvapky podľa rozpisu, ktorý ste obdržali po zákroku.

Ak nebudete mať žiadne ťažkosti, nie je dôvod obmedzovať televíziu alebo počítač.


Aké budem brať kvapky - ako dlho?

Týždeň si budete kvapkať kvapky TOBRADEX, ktoré sú kombináciou antibiotík a protizápalového preparátu.
Ak nespíte, kvapkajte ich do operovaného oka každé 3 hodiny. V čase, keď spíte sa nenechávajte kvôli kvapkaniu budiť. Pokojný spánok je pre hojenie dôležitejší ako kvapky.

Od druhého pooperačného dňa budete kvapkať tzv "umelé slzy". Pomáhajú udržovať povrch oka v optimálnom stave. Frekvencia, dĺžka a konkrétny prípravok umelých sĺz môže byť u každého pacienta iný. Lekár vás bude včas informovať o tom, ako umelé slzy používať.


Budem mať po laserovom zákroku oči prelepené?

Nie, nebudete. Po laserových zákrokoch nie je nutné používať obväz ani oko prelepovať.

 

Môžem fajčiť a piť alkohol?

Ak ste silný fajčiar, počítajte s tým, že prvé hodiny po operácii môže cigaretový dym vyvolávať slzenie a pálenie očí. Nefajčiarov môže cigaretový dym dráždiť i v ďalších dňoch.

Alkohol v rozumných dávkach oku neškodí. Pozor - nikdy nekombinujte alkohol s liekmi proti bolesti alebo s tabletami na spanie!


Kedy musím ísť na kontrolu?

Pri laserových metódach NeoSMILE 3DNeoLASIK HD a femtoLASIK prídete na kontrolu 1. deň a 20. - 30. deň po operácii. Potom o cca 2 mesiace od operácie.

Pri PRK je hojenie dlhšie a zložitejšie - kontroly sú preto častejšie. Prvá kontrola je až 4. deň po operácii, ďalej 3 a 6 týždňov po operácii. Nasledujú kontroly po 3, 6 a 12 mesiacoch.


Ako dlho budem PN? 

Pri laserových zákrokoch NeoSMILE 3D a NeoLASIK HD nie je potrebné čerpať práceneschopnosť. Je vhodné naplánovať si voľnejší režim - nielen pracovný.

Pri ťažšej práci a práci v nečistom prostredí odporúčame práceneschopnosť 3 - 10 dní. Lekár vám pri vstupnom vyšetrení poradí.

Na vystavenie PN-ky a príslušnej dávky máte nárok, hoci ide o platený zákrok. V prípade nutnosti PN-ky Vám ošetrujúci očný lekár vystaví odporúčanie, na základe ktorého vám všobecný lekár vystaví práceneschopnosť. Naši oční lekári Vám nemôžu vystaviť potvrdenie o PN-ke.


Ako dlho nesmiem používať počítač a sledovať televíziu?

Používanie počítača a sledovanie televízie vám nemôže po zákroku ublížiť.

Veľa pacientov sleduje televíziu už večer, v deň zákroku. Pokiaľ oči ​​nerežú a neslzia, nie je dôvod to zakazovať. Pokiaľ prvý deň po zákroku pociťujete slzenie a rezanie v oku, je lepšie mať oči zavreté a televíziu či počítač vynechať.

V ďalších dňoch nie je žiadny dôvod televíziu a počítač obmedzovať. V prvých dňoch ale počítajte s určitým kolísaním zrakovej ostrosti. Prevažná väčšina ľudí je však schopná bežnej kancelárskej činnosti už od nasledujúceho dňa.

Pozor: U ekonomicky výhodného zákroku PRK väčšinou pooperačné ťažkosti nedovolia sledovanie televízie a prácu s počítačom počas 4 aj viac dní po zákroku.


Môžem chodiť na kontroly v zahraničí alebo v inom meste?

Na niektoré áno.
Kontrolu 1. a 20. - 25. deň po zákroku by sme radi urobili u nás v NeoVízii.

Ak žijete v civilizovanom zahraniční a radi by ste niektorú z neskorších kontrol absolovavali tam, poraďte sa prosím s nami, určite nájdeme riešenie.

 

Kedy môžem cestovať lietadlom?

Kedykoľvek. Laserové zákroky nijako neznižujú schopnosť cestovať ako pasažier lietadlom. Pokiaľ je to nutné, môžete teoreticky ihneď po operácii.


Kedy môžem začať riadiť auto?

Z hľadiska funkcie zraku je väčšina pacientov schopná riadiť auto 3. až 7. deň po zákroku.
Z hľadiska zákona to však môže byť iné. Záleží na tom, či máte, alebo nemáte vo vodičskom preukaze poznámku "okuliare na riadenie nutné", a na tom, či ste vodič amatér, alebo profesionál.

Zrušenie zápisu "okuliare nutné" môže vykonať len príslušný odbor dopravy obce, v ktorej máte trvalé bydlisko, a to výhradne na pokyn praktického lekára. Nález od očného lekára tieto úrady neuznávajú. Do nových vodičských preukazov formátu platobnej karty sa už údaje o okuliaroch spravidla nezapisujú.

Ak ste vodič amatér, zápis vo vodičskom preukaze nemáte a spĺňate po operácii podmienky videnia dané príslušným predpisom, nemusíte robiť žiadne ďalšie administratívne kroky.

Ak ste vodič profesionál, môžu byť predpisy, ktoré sa vás týkajú, zložitejšie. Informujte sa prosím u svojho zamestnávateľa a praktického lekára, ako máte postupovať, aby ste nič nezanedbali.


Za ako dlho po zákroku môžem ísť na dovolenku k moru?

Naplánujte operáciu spolu s nami tak, aby to nebol problém. Budeme pokojnejší, pokiaľ po dobu 4 týždňov po laserovom zákroku vynecháte kúpanie v bazénoch, v mori i v sladkovodných prírodných vodách.

Ak by to ale zásadne skrížilo vaše plány v podobe už zaplatenej dovolenky, asi by sme súhlasili s odchodom po druhej pooperačnej kontrole (tá je spravidla 20. - 25. deň po zákroku).

Sľúbte nám ale, prosím, že si budete oči chrániť slnečnými okuliarmi, budete prísne dodržiavať zásady hygieny a zaistíte, aby sa vám do očí nedostala voda z mora ani z bazénov.


Za ako dlho po zákroku môžem ísť lyžovať?

Kto nikdy nepadá, môže ísť lyžovať už po druhej pooperačnej kontrole. My ostatní pôjdeme až po 3 týždňoch a budeme používať lyžiarske okuliare.

Ako sa bude po zákroku vyvíjať videnie?

Väčšina pacientov s vyšším počtom dioptrií zaznamená výsledok už na operačnej sále.
Úžas a prekvapenie z okamžitého efektu zákroku sú obvyklé. V prvých hodinách je ale videnie trochu "ako cez vodu".

Zraková ostrosť sa v deň zákroku postupne zlepšuje. Prvý deň po zákroku býva videnie "tak na 80%". Po prvom týždni "na 90%" a v ďalších týždňoch nastáva postupné dolaďovanie na výsledný 100% efekt zákroku.


Mám po operácii obmedziť pohyb vonku počas veterného a mrazivého počasia?

Nemusíte, vietor ani mráz oko nepoškodia. Počítajte však s tým, že studený vzduch a mráz môže vyvolávať slzenie a pocit podráždených očí.


Môžu sa dioptrie vrátiť?

U časti krátkozrakých pacientov sa zadná časť oka v priebehu života postupne ďalej vyklenuje. To môže byť príčinou ďalšieho zhoršovania chyby v rokoch nasledujúcich po zákroku.

Čím je pacient mladší a čím je vada vyššia, tým pravdepodobnejšie je zhoršovanie v ďalších rokoch.
Máte z toho obavu? Vyberte si zákroky NeoSMILE 3D alebo NeoLASIK HD, pri ktorých vám NeoVízia poskytuje bezplatnú doživotnú záruku.

konzultace