Chcem sa objednať

Laserové operácie očí

Laserové operácie očí - metódy a priebeh 

Podstata každej laserovej operácie spočíva v zmene zakryvenia očnej rohovky. Rozdiel medzi jednotlivými metódami je v spôsobe, akým je zmena tvaru rohovky dosiahnutá. 

Existujú dva základné druhy laserových metód: hĺbkové a povrchové

Hĺbkové metódy s použitím femtosekundového lasera

Metóda NeoSMILE 3D

Celú operáciu vykonáva femtosekundový laser, ktorý odstráni dioptrie priamo v rohovke bez toho, aby musel chirurg na povrchu oka vytvoriť lamelu (flap). Vnútri rohovky laser separuje prebytočné tkanivo. To následne chirurg drobným 3mm laserovým rezom v tvare úsmevu z rohovky odstráni. Behom zákroku tak nedôjde k narušeniu pevnosti a stability rohovky. Jej povrch zostane celistvý. 

Vhodná pre pacientov 

 • s vyššími dioptriami do diaľky (od -3 až -10 dioptrií) 
 • s astigmatizmom (porucha zakryvenia rohovky)
 • so stabilnou dioptrickou vadou

Nevhodná pre pacientov

 • s tenkou rohovkou 

 

Metóda NeoLASIK HD 

 

Známy klasický zákrok prebieha v dvoch krokoch. V prvom kroku očný chirurg pomocou femtosekundového laseru na povrchu oka vytvorí ochrannú lamelu (flap) so špeciálnym bezpečnostným "zámkovým" lemom. 

V druhom kroku chirurg lamelu jemne odklopí a vykoná laserovú opráciu pomocou excimerového laseru. Potom lamelu opäť priklopí. 

Povrch rohovky zostáva neporušený, vďaka čomu je zákrok bezbolestný. Už pár hodín po operácii lamela pevne prilne k telu rohovky. Metóda s použitím femtolaseru je k očiam šetrná, precízna a bezpečná. Už večer, v deň zákroku, môžete čítať alebo pozerať televíziu. Druhý deň po operácii pohodlne pracujete. 

Vhodná pre pacientov

 • s vyššími dioptriami do diaľky (od -3 až -10 dioptrií) 
 • s astigmatizmom (porucha zakryvenia rohovky)
 • so stabilnou aj nestabilnou dioptrickou vadou (možnosť reoperácie) 

Nevhodná pre pacientov

 • s tenkou rohovkou 

Povrchové metódy 

 

Metódy LASERK, PRK

Chirurg najprv odstráni povrch rohovky (mechanicky špachtľou pri PRK alebo 20% alkoholovým roztokom pri LASEKu, excimerovým laserom pri metóde No touch). 

Následne chirurg pomocou excimerového laseru odstráni dioptrickú vadu. Prvé tri dni po zákroku rohovka dorastá. Práve tento proces je pomerne bolestivý, ale úspešne sa dá prekonať s pomocou účinných analgetík.

LASEK, epiLASEK, No touch laser, Super laser sú ďalšie názvy, ktorými sa PRK označuje. 

Vhodná pre pacientov 

 • so stabilnou dioptrickou vadou 
 • s nízkymi dioptriami (od -4,5)
 • s tenkou rohovkou 

Nevhodná pre pacientov 

 • s vyššími dioptriami (nad 4,5) 
 • s plusovými dioptrickými vadami 
 • s vyššími nárokmi na videnie za šera a v noci 

 

Môžu sa dioptrie vrátiť?

U časti krátkozrakých pacientov sa zadná časť oka v priebehu života postupne ďalej vykleňuje. To môže byť príčinou ďalšieho zhoršovania chyby v rokoch nasledujúcich po zákroku.
Čím je pacient mladší a čím je chyba vyššia, tým pravdepodobnejšie je zhoršovanie v ďalších rokoch.

Máte z toho obavu? voľte istotu. Voľte bezplatnú doživotnú záruku.

Ak zvolíte zákroky NeoSMILE 3D alebo NeoLASIK HD, máte istotu, že ak budete kedykoľvek v budúcnosti potrebovať doplnkový laserový zákrok, Očná klinika NeoVízia sa zaväzuje vám ho bezplatne poskytnúť.

Záruka je zahrnutá v bežnej cene zákrokov NeoSMILE 3D alebo NeoLASIK HD bez akéhokoľvek ďalšieho príplatku.


Ako laserová operácia prebieha?

Po vybavení potrebných administratívnych úkonov na recepcii vás sestrička usadí do pohodlného kresla, kde je oko v priebehu približne 10 minút dokonale znecitlivené anestetickými kvapkami.
Nasleduje rozhovor s lekárom a potom už samotný zákrok.

Zákrok sa vykonáva poležiačky na pohodlnom ležadle. Obavy z toho, ako vydržíte celú dobu operácie bez mihnutia a pohybu oka, sú zbytočné. Očné viečka jemne pridrží pružný fixátor a pohyby oka kompenzuje navádzacie zariadenie laseru.

Celá procedúra väčšinou netrvá dlhšie ako 15 až 20 minút. Vlastné pôsobenie laseru trvá v priemere 30 sekúnd. Skutočná dĺžka je závislá od počtu dioptrií, pričom minimum je cca 5 sekúnd a maximum okolo 1 minúty.

Po ďalších 20 až 30 minútach strávených v pohodlnom kresle lekár skontroluje stav vaších očí, odovzdá vám očné kvapky a poučí vás o tom, ako sa správať v nasledujúcich hodinách.
Celkovo strávite na klinike v deň zákroku 90 až 120 minút.


Ako dlho operácia trvá?

Vlastné pôsobenie laseru trvá v priemere 30 sekúnd. Podľa počtu dioptrií je to 5 sekúnd až 1 minúta.
Celkovo strávite na klinike v deň zákroku 90 až 120 minút.

Po vybavení potrebných administratívnych úkonov na recepcii vás sestrička usadí do pohodlného kresla, kde je oko v priebehu približne 10 minút dokonale znecitlivené anestetickými kvapkami.

Nasleduje rozhovor s lekárom a potom už samotný zákrok. Zákrok sa vykonáva v polohe ležmo na pohodlnom ležadle. Celá procedúra väčšinou netrvá dlhšie ako 15 až 20 minút.

Po ďalších 20 až 30 minútach strávených v pohodlnom kresle lekár skontroluje stav vašich očí, odovzdá vám očné kapaky a poučí vás o tom, ako sa správať v nasledujúcich hodinách.
... No a potom už je čas ísť domov a začať nový život bez okuliarov.

 

Čo keď kýchnem alebo zakašlem?

Ak cítite potrebu kýchnuť alebo zakašlať, oznámte to, prosím, pokojným hlasom a bez pohnutia hlavou lekárovi. Lekár môže zákrok prerušiť. Potom čo si uľavíte, je možné pokračovať v zákroku.

 

Čo keď pri operácii pohnem okom?

Obavy z pohnutia okom sú zbytočné. Moderné lasery vedia svoju činnosť prispôsobiť pohybom oka. Poloha oka je v mikrosekundových intervaloch vyhodnocovaná špeciálnou kamerou a riadiaci systém laseru vychyľuje liečebný lúč tak, aby vždy dopadal na správne miesto očnej rohovky.

Pokiaľ sa oko dostane úplne mimo pracovnej oblasti lasera (napríklad prudkým pohybom hlavy), činnosť laseru sa preruší. Lekár upraví polohu vašej hlavy a procedúra môže pokračovať.

  

Čo keď pri operácii mrknem?

Nebojte sa. Obavy z žmurknutia sú zbytočné. Očné viečka v priebehu zákroku jemne pridrží pružný fixátor.

 

Hrozne moc mi slzia oči. Nepokazím tým zákrok?

Nepokazíte.
Počítame s tým. Zvýšená tvorba sĺz v priebehu zákroku je normálna. Súčasťou laseru je preto systém odsávania prebytočných sĺz.
 

Je lepšie PRK, alebo LASEK?

LASEK a epiLASEK sú technické modifikácie povrchového laserového zákroku PRK. Od týchto modifikácií si pred rokmi lekári sľubovali menšiu bolesť ako po PRK a predvídateľnejšie výsledky ako po PRK.

Bohužiaľ sa ukázalo, že dĺžka hojenia a bolestivosť je u LASEK a epiLASEK dlhšia ako u PRK.
Pozor, nepliesť LASEK a LASIK - ide o dve úplne iné metódy.

 

Aký je rozdiel medzi zákrokom femtosekundovým laserom a SBK?

SBK (Sub Bowman Keratomileusis) je modifikácia metódy LASIK, pri ktorej sa vytvára veľmi tenký rohovkový lalok. Niekedy sa SBK tiež nazýva Thin Flap LASIK.

LASIK (a teda aj SBK) je laserový zákrok, pri ktorom je ochranná rohovková lamelka vytváraná mechanickým keratomom s vibrujúcim nožom a liečebný excimerový laser pracuje na podklade dioptrického vyjadrenia chyby.

SBK a LASIK sú metódy vhodné pre pacientov, ktorí žiadajú rozumný kompromis medzi cenou a kvalitou. LASIK a SBK poskytujú v porovnaní s PRK stabilné výsledky a rýchle hojenie po zákroku. Sú to metódy overená desiatimi rokmi lekárskej praxe. Sú menej výhodné u pacientov s extrémne tenkou rohovkou, vyšším stupňom chyby a zvýšenými nárokmi na videnie za šera a v noci.

Hoci je aj tento zákrok extrémne bezpečný a spoľahlivý, je predstava vibrujúceho noža pracujúceho na ich oku pre rad pacientov neprijateľná.
 
Pre nich odporúčame zákroky NeoSMILE 3D u ktorých je ochranná vrstva v podobe rohovkovej lentikuly vytváraná bez dotyku akýchkoľvek ostrých nástrojov femtosekundovým laserom. Tieto zákroky u nás volí 96% pacientov. Najmä tí, pre ktorých je prioritou najvyššia kvalita, komfort a bezpečnosť.

 

Moja desaťročná dcéra má 6 dioptrií. Je možné ju operovať laserom? Zvládne to?

Väčšina desaťročných a starších detí zákrok zvládne bez problémov.
U mladších detí je lepšia prítomnosť anesteziológa, ktorý dieťa na zákrok pripraví.

 

Je lepší 6D/7D laser než váš laser?

6D laser je komerčné označenie pre excimerový laser využívajúce zameriavač (eyetracker) lasera v 6 parametroch, čiže nepresne v 6 "dimenziách" či rovinách.

Očná klinika NeoVízia využíva od svojho založenia excimerových laser MEL80,  ktorý zaisťuje kontrolovanú polohu oka počas celej operácie. Pomenovanie 6D laser je šikovný marketingový ťah niektorých užívateľov excimerových laserov nemeckej firmy Schwind. Správný názov "excimerový laser so 6D/ aľebo 7D sledovačom" by neboľ tak atraktívný, ako je 6D/7D laser.

Sledovač sa stará o správné umiestenie lúčov lasera, ale na vlastný laserový lúč nemá vpliv.

Náš excimerový laser MEL80 je vybavený systémom Iris registrácia, ktorá precízne porovnáva polohy štruktúr dúhovky oka, ktorá je spolu s odtlačkami prstov úplne unikátnym rozpoznávacím znamením každého človeka.

Iris registrácia umožňuje úplne dokonalé a precízne umiestnenie lúča vždy len tam, kam bol zásah vopred naplánovaný.


Aký je rozdiel medzi 3D a 6D/7D laserom?

6D laser je štandardný excimerový laser so zdokonaleným zameriavačom lúča. Hoci to tak vyzerá, tak 6D nie je viac ako 3D, ale je to niečo iné a neporovnateľné.

3D laser je femtosekundový laser VisuMax využívajúci jedinečný postup, ktorý umožňuje v jednom kroku precízne a podpovrchovej odstrániť krátkozrakosť. Prvé operácie pomocou 3D laseru v SR bola vykonaná v našej klinike NeoVízia metódou NeoSMILE 3D (ReLEx smile).

 

Čo je to 6D laser?

6D laser znamená sledovanie pohybu oka v 6 rovinách (nahor, dolu, doľava, doprava atď.). Tento typ zameriavania spolu so systémom iris regristrácia využíva tiež náš excimerový laser MEL80, aby bolo behom operácie oko pod neustálou kontrolou. Iris registrácia precízne porovnáva polohy štruktúr oka a umožňuje dokonalé a precízne umiestnenie laseru vždy len tam, kam bol zásah naplánovaný.  

konzultace