Chcem sa objednať

Doživotná záruka

 

U ktorých zákrokov je v cene doživotná záruka?

Vďaka kvalite výsledkov si môžeme dovoliť poskytovať u týchto laserových zákrokov doživotnú záruku. Vlastná technika zákrokov NeoSMILE 3D, NeoLASIK HD vytvára priaznivé podmienky pre jednoduché doplnkové zákroky. Tieto doplnkové zákroky podstupujú približne 4% pacientov,najmä pacienti s pôvodne vyššími chybami. Ak bude kedykoľvek v priebehu vášho života nutne doladiť dioptrický stav vašich očí ďalším laserovým zákrokom, poskytne vám Očná klinika NeoVízia tento laserový zákrok zadarmo a na vlastné náklady.

 

Ako budem nárok na záruku po dlhšej dobe preukazovať?

Pri laserovej metóde NeoSMILE 3D, NeoLASIK HD dostanete certifikát záruky doživotnej laserovej starostlivosti. Vo vašej zdravotnej dokumentácii je nárok na doživotnú záruku starostlivo zaznamenaný. Ďalším dokladom o nároku na doživotnú záruku je aj platobný doklad o úhrade operácie, na ktorom je nárok uvedený. 

Platí záruka, aj keď sa mi dioptrie zhorší rastom chyby dlhšiu dobu po zákroku?

Áno, platí. Záruka nerozlišuje, či sú dioptrie spôsobené nedostatočným efektom prvotného zákroku, alebo nárastom dioptrickej chyby. V NeoVízii máte istotu, že ak bude kedykoľvek v priebehu vášho života nutné doladiť dioptrický stav vašich očí ďalším laserovým zákrokom, očná klinika NeoVízia poskytne tento zákrok zadarmo na vlastné náklady.

 

Je lepšie so zákrokom počkať, než je vada stabilná?

Ak ste nemali pred pol rokom dioptrie žiadne, a teraz máte -0,5 dpt, odporúčame so zákrokom počkať. V ostatných prípadoch je ale čakanie zbytočné.

Ak podstúpite zákrok NeoSMILE 3D,  NeoLASIK HD obdržíte v cene zákroku doživotnú záruku bezplatného poskytnutia laserovej starostlivosti.

 

Je lepšie so zákrokom počkať až na dobu po pôrode?

Čakanie je zbytočné. Užívajte si zrakovú slobodu a nezávislosť už dnes.Pokiaľ podstúpite zákroky NeoSMILE 3DNeoLASIK HD obdržíte v cene zákroku doživotnú záruku bezplatného poskytnutia laserovej starostlivosti.

 

konzultace