Chcem sa objednať

Svetová novinka v Bratislave: Unikátna biologicka liečba oka zabráni vážnemu poškodeniu sietnice

24.09.2014
Svetová novinka v Bratislave:  Unikátna biologicka liečba oka zabráni vážnemu poškodeniu sietnice

Podanie enzýmu okriplazmín má z pohľadu očných chirurgov obrovskú budúcnosť. Nebolí, trvá desať sekúnd a pomáha zabrániť poškodeniu sietnice, ktoré môže spôsobiť výrazné zhoršenie videnia. Množstvo pacientov s ochorením známym ako vitreomakulárna trakcia sa tak vďaka nemu dokáže vyhnúť rizikovému chirurgickému zákroku. 

Lékári očných kliník NeoVízia Bratislava a NeoVize Brno vykonali unikátny liečebný zákrok – podanie nového biologického prípravku na liečbu vitreomakulárnej trakcie. Nová liečba predstavuje obrovský pokrok v očnej medicíne a novú nádej pre pacientov, ktorých mohol donedávna zachrániť pred oslepnutím len chirurgický zákrok známy ako vitrektómia.  

„Z medicínskeho hľadiska ide o obrovský krok vpred. Počas aplikácie liečime vážny stav ohrozenia sietnice pomocou enzýmov, ktoré sú vlastné nášmu telu. Pokiaľ vhodne zdiagnostikujeme a vyberieme pacienta, môžme uňho znížiť či dokonca úplne odstrániť riziko následnej operácie,“ prezrádza primár Očnej kliniky NeoVízia MUDr. Radovan Piovarči, ktorý podal enzymatickú liečbu ako prvý očný chirurg na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku.  

Päťminútový zákrok

Podanie enzýmov, ktoré už využívajú pacienti v USA a v Nemecku, si slovenský a český pacient kompletne hradí sám. Jedna injekcia výjde takmer na 3.700 EUR. Ako prvý ho podstúpil slovenský pacient žijúci v Kanade, ktorý vyhľadal petržalskú súkromnú očnú kliniku s nádejou na zlepšenie diagnózy vitreomakulárnej trakcie.  „Naše prvé podanie prípravku sa zaobišlo úplne bez komplikácií. Samotný zákrok trval približne päť minút, z toho podanie enzýmu iba 10 sekúnd,“ popisuje priebeh liečby očná chirurgička a primárka sesterskej Očnej kliniky NeoVize Brno, MUDr. Věra Kalandrová, ktorá sa zákroku zúčastnila.

 

200 pacientov ročne

„Vitreomakulárna trakcia je jedným z najvážnejších poškodení sietnice. Pred pol storočím, kedy sme nemali k dispozícii ani operačnú techniku s názvom vitrektómia, pacientovi ostávalo iba čakať na to, kým postupne oslepne. Dnes pribudla k manuálnemu zákroku nová nádej. Celá aplikácia je veľmi jednoduchá. Zákrok je pre pacienta bezbolestný a po krátkom odpočinku odchádza domov,“ dodáva MUDr. Piovarči. Už teraz na aplikáciu enzýmu okriplazmín čakajú ďalší kandidáti.  Ročne by o novú biologickú liečbu mohlo prejaviť záujem okolo 200 pacientov.

 

Deformované videnie, problémy pri riadení auta

O čo vlastne pri vitreomakulárnej trakcii ide? Väčšinu vnútorného objemu oka vypĺňa gelovitá hmota s názvom sklovec. Vekom sa  postupne zmršťuje a oddeľuje sa od sietnice, vnútornej vrstvy oka. Prirodzené odlučovanie sklovca začína okolo štyridsiateho roku života. Niekedy sa však môže stať, že sa sklovec od sietnice v mieste žltej škvrny (centrum najostrejšieho videnia človeka) úplne neoddelí, vtiahne ju dovnútra a postupne ju deformuje. Neodlúčený sklovec začína sietnicu neprirodzene ťahať a napínať.

„Tento ťah nazýváme trakcia. Najnebezpečnejšia je v centre najostrejšieho videnia, v oblasti žltej škvrny, práve v tomto mieste môže spôsobiť opuch sietnice. U pacienta sa prejaví najčastejšie ako rozmazané videnie. Zrazu nedokáže zaostriť na konrétny bod, začínajú sa mu deformovať pravidelné útvary na abstraktné tvary a trvale sa mu  zhorší videnie.“ Stav komplikuje pacientovi bežné denné činnosti ako riadenie auta, čítanie či rozoznávanie ľudských tvárí. Vitreomakulárna trakcia môže viesť k nezvratnému poškodeniu sietnice.

 

USA, Nemecko, Slovensko

Jedinou možnosťou bola doteraz vitrektómia – operácia, pri ktorej chirurg odstráni sklovec a ošetrí sietnicu. Po odstránení príčin opuch na sietnici obyčajne zmizne.

Enzým okriplazmín obsiahnutý v novom prípravku je veľmi podobný enzýmu plazmín, ktorý si ľudské telo vytvára samé. Pokiaľ ho má nedostatok, pacientovi je možné  podať injekčne priamo do sklovca enzým okriplazmín. Nový prípravok od americkej spoločnosti Alcon pôsobí na väzby medzi sklovcom a sietnicou. Rozrušuje a rozpúšťa  ich a tým umožňuje hladké oddelenie sklovca. Sedem až desať dní po podaní liečby ich enzým úspešne rozpustí.

„Okriplazmín nám dáva novú možnosť vitreomakulárnu trakciu opäť liečiť. Jeho aplikácia je omnoho šetrnejšia než operácia. Pre mnohých pacientov by to mohlo v budúcnosti znamenať, že by nemuseli podstúpiť vitrektómiu, teda úplné odstránenie sklovce.“