Chcem sa objednať

Kongres Hyclinky: Lekári NeoVízie, NeoVize, DuoVize sa stretli na medzifiremnom seminári

12.02.2014
Kongres Hyclinky: Lekári NeoVízie, NeoVize, DuoVize sa stretli na medzifiremnom seminári

Sme hrdí na naše československé zázemie. Tím lekárov a optometristov z našich kliník v Bratislave, v Prahe, v Brne a v Českom Těšíne sa stretol na spoločnom brnenskom seminári Hyclinky. Odborné podujatie nesie názov nášho spoluzakladateľa a lekárskeho riaditeľa in memoriam, † MUDr. Josefa Hycla, CSc.

 

 

Lekári našich sesterských pracovísk NeoVízia Bratislava, NeoVize Brno, NeoVize Český TěšínDuoVize Praha sa vzájomne informovali o výsledkoch a skúsenostiach najmodernejších zákrokov. Kongres Hyclinky (7.2.2014) sme pomenovali na počesť nášho spoluzakladateľa a lekárskeho riaditeľa MUDr. Josefa Hycla, CSc. Pripomenuli sme si ním jeho nedožité 53. narodeniny.

 

Odkaz kongresu môžeme zhrnúť jednou vetou: Výsledky našich kliník sú v porovnaní s celosvetovým meradlom výborné! „Prísne sledované štatistiky pacientov po laserových operáciách NeoLASIK HD, implantáciách mutlifokálnych šošoviek metódou PRELEX, operáciách sivého zákalu a liečbe keratokonusu sú vynikajúce,“ hodnotí naša lekárka a chirurgička MUDr. Adriana Smorádková.

„Všetky kliniky dosahujú výnimočné čísla pri laserových operáciách dioptrií femtosekundovým laserom. Pooperačná zraková ostrosť našich pacientov dosahuje 120%. To všetko pri veľmi nízkom percente nutných dokorekcií,“ hrdo dodáva.  

Pri implantáciách multifokálnych vnútroočných šošoviek metódu PRELEX sú závery  podobné: „Pacienti dosahujú po implantácii šošoviek RESTOR 100% videnie, bez okuliarov na čítanie a do diaľky.“

 

Priekopníci metódy SMILE

Primár NeoVízie MUDr. Radovan Piovarči informoval svojich kolegov o bratislavských skúsenostiach s prevratnou laserovou metódou NeoSMILE 3D. Femtolaser odstráni dioptrie priamo v rohovke bez toho, aby musel chirurg na povrchu oka vytvoriť flap - lamelu. Vo vnútri rohovky vytvorí na základe presných výpočtov tzv.  lentikulu v tvare šošovky. Následne ju chirurg drobným trojmilimetrovým laserovým rezom v tvare úsmevu z rohovky odstráni. Počas zákroku tak nenaruší pevnosť a stabilitu rohovky. Jej povrch  ostáva celistvý.

 

Individuálny výber pacientov na PRELEX

Lekárka a chirurgička MUDr. Miriam Záhorcová prednášala na tému PRELEX s kombináciou multifokálnych šošoviek RESTOR 3.0 a 2.5. „Operácie PRELEX hodnotia naši pacienti v strednom a vyššom veku ako malý zázrak v živote. Po operácii už viac  nepotrebujú okuliare na čítanie ani do diaľky. Ku každému kandidátovi na zákrok pristupujeme veľmi individuálne. Na detailných konzultáciách a rozhovoroch vyhodnocujeme ich pracovné zaradenie, životný štýl a subjektívne potreby. Je rozdiel, či implantujeme multifokálne šošovky vodičovi, kaderníčke, manažérovi, hercovi či účtovníčke,“ hodnotí MUDr. Miriam Záhorcová.

Primár Piovarči sa ďalej venoval problematike venoval problematike precíznej predoperačnej prípravy pacienta pred vnútroočnými operáciami. Doktorka Smorádková otvorila tému keratokonusu – degeneratívneho ochorenia rohovky. „S kolegami sme diskutovali o ideálnych postupoch pri liečbe, vrátane našich úspešných výsledkov po implantácii keraringov pomocou femtosekundového laseru. Keraringy upravia a vyrovnajú tvar rohovky, čím sa výrazne zlepší aj videnie a hlavne dochádza k stabilizovaniu ďalšieho vyklenovania rohovky.“ 

MUDr. Smorádková sa venovala aj riešeniu jednostranných vysokých dioptrických chýb a tupozrakosti. „Dnešná oftalmológia prináša možnosti pomôcť aj takýmto pacientov.“

MUDr. Lubomír Továrek z našej kliniky DuoVize Praha viedol diskusiu na tému laserových operácií sivého zákalu pomocou femtosekundového laseru LenSx, ktorý úplne nahrádza skalpel a ostré nástroje. Diskusie na všetky (aj) ďalšie témy boli veľmi živé a priniesli vedomostné obohatenie pre všetkých zúčastnených.Tímy všetkých našich pracovísk sa už tešia na druhý ročník Hycliniek:-).