Chcem sa objednať

Nehádžte laserové metódy do jedného vreca!

21.11.2013
Nehádžte laserové metódy do jedného vreca!

Desiatky rozdielnych názvov, laserov, metód a cien. Nový dokonalý zrak môže pozitívne zmeniť všetky oblasti vášho života. Nesprávna metóda však vaše očakávania nemusí naplniť. Pod pojmom ´laserové operácie´ sa v skutočnosti skrývajú tri rozdielne metódy. Spoznajte ich základné rozdiely. 

Prečo očné kliniky ponúkajú rozdielne ceny laserových zákrokov? Prečo za zákrok na jednej klinike zaplatí 450, na druhej 600 či 990 EUR za oko? Podobné otázky si kladie väčšina potencionálnych pacientov.

Cenové rozdiely naznačujú obyčajne rozdielne operačné techniky. V očnej chirurgii rozlišujeme tri základné laserové metódy, ktoré konkurenčné kliniky len rozdielne volajú. Podstata každého laserového odstránenia dioptrií je v úprave hrúbky rohovky. Excimerový laser odparí časť tkaniva v stróme (tele)  rohovky. Laser ju stenčí tak, aby pacient opäť získal dokonalé videnie. Rozdiel medzi jednotlivými metódami je v spôsobe, akým sa chirurg dostane do tela rohovky. Moderná očná chirurgia mu dáva na výber z troch možností:

 

POVRCHOVÉ METÓDY S POUŽITÍM EXCIMEROVÉHO LASERU 

Lekársky názov: PRK / LASEK

Komerčné názvy: PRK, Lasek, Epilasek, Super Laser, No Touch Laser, 6D Laser

Použité lasery: excimerový

Chirurgovia najskôr invazívne odstránia povrch – epitel rohovky (mechanicky špachtľou pri PRK, 20% alkoholovým roztokom pri LASEKu, excimerovým laserom pri No touch). Následne vykonajú samotnú laserovú operáciu excimerovým laserom. Povrch rohovky predstavuje najhustejšie pokryté miesto nervovými zakončenia ľudského tela. Prvé tri dni po zákroku dorastá a tento moment je pre pacienta veľmi bolestivý. Bolesť čiastočne zmierňujú kontaktné šošovky v prvých dňoch po zákroku.

 

HĹBKOVÉ  METÓDY S POUŽITÍM FEMTOSEKUNDOVÉHO A EXCIMEROVÉHO LASERU 

Lekársky názov: femtoLASIK

Komerčné názvy: femtoLASIK basic, NeoLASIK HD, iLASIK, Z-LASIK, All laser LASIK

Použité lasery: femtosekundový + excimerový

V prvom kroku vytvorí operatér na povrchu oka pomocou femtosekundového laseru ochrannú lamelu (flap) so špeciálnym bezpečnostným  „zámkovým“ okrajom. V druhom kroku ju jemne odklopí a vykoná laserovú operáciu pomocou excimerového laseru. Po nej ju opäť „zaklopí“. Zámok na okraji flapu sa uzamkne. Povrch rohovky ostáva neporušený, vďaka čomu je zákrok a pooperačný priebeh bezbolestný. Metóda s použitím femtolaseru je k očiam šetrná, precízna a bezpečná. Už večer v deň operácie môžete čítať aj pozerať televíziu. Na druhý deň po operácii väčšina pacientov pohodlne pracuje.

 

Metóda NeoLASIK 3D SMILE

HĹBKOVÉ  METÓDY S POUŽITÍM FEMTOSEKUNDOVÉHO LASERU 

Lekársky názov: SMILE

Komerčné názvy: NeoLASIK 3D SMILE, NeoLASIK 3D Elite, ReLEX SMILE,

Použité lasery: femtosekundový

Celú operáciu vykonáva po prvý krát v histórii očnej chirurgie femtosekundový laser sám. Excimerový laser už nie je potrebný. Femtolaser odstráni dioptrie priamo v rohovke bez toho, aby musel chirurg na povrchu oka vytvoriť flap. Vo vnútri rohovky vytvorí na základe presných výpočtov tzv.  lentikulu v tvare šošovky. Následne ju chirurg drobným trojmilimetrovým laserovým rezom v tvare úsmevu z rohovky odstráni. Počas zákroku tak nenaruší pevnosť a stabilitu rohovky. Jej povrch  ostáva celistvý. Metóda Smile v sebe spája to najlepšie z doterajších laserových postupov.

 

                                                PRK / LASEK       FEMTOLASIK        SMILE 

odstraňuje sa povrch rohovky

x

x

narušenie Bowmanovej membrány

x

x

bezpečnostný zámkový flap

x

x

pooperačná bolestivosť

3 – 4 dni

3 – 4 hodiny

0 hodín

PN

3 – 4 dni

0 dní

0 dní

odstráni dioptrie

do - 4,5

+ 4 až -13

-3 až - 10

možnosť reoperácie

nevhodná

možná

možná

Priemerná cena za 1 oko

325  - 500 EUR

600 – 990 EUR

1220 EUR