Chcem sa objednať

XIX. výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti: Odborníci NeoVízie odprednášali 13 prednášok

28.10.2013
XIX. výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti:  Odborníci NeoVízie odprednášali 13 prednášok

Novinky, prípadové štúdie, kontroverzné témy a najnovšie skúsenosti zo sveta oftalmológie. V tomto duchu sa niesol tohtoročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, ktorý sa uskutočnil 24. - 26. októbra 2013 v Žiline. Naši lekári, optometristi a sestry odprednášali spolu trinásť prednášok.

 

Zvažujete laserový zákrok? Okrem samotnej metódy, špičkového laseru a skúseného očného chirurga by ste mali klásť dôraz ne precízne predoperačné vyšetrenie. V prednáške „Refrakčné laserové operácie – cykloplégia pri predoperačnom vyšetrení“ MUDr. Miriam Záhorcová upozornila, že „dôkladné očné predoperačné vyšetrenie je pri laserovej operácii kľúčové. Zvoľte vždy pracovisko, ktoré diagnostike venuje maximálnu pozornosť.“ Žiaľ, prax očných pracovísk potvrdila, že nie na každej klinike podstúpi pacient pred laserovým zákrokom niekoľkohodinové vyšetrenie vrátane stanovenia lomivosti oka v cycloplégii. Pre správne stanovenie vhodnosti operácie je pritom nevyhnutné.

 

Viaceré prednášky v sekcii Rohovka sa zaoberali najnovšími chirurgickými metódami liečby keratokonusu. MUDr. Adriana Smorádková v prednáške „Implantácia intrastromálnych rohovkových prstencov pri keratokonuse – naše skúsenosti“ informovala kolegov o prínose implantácie rohovkových prstencov pomocou femtosekundového laseru u pacientov s degeneráciou rohovky. Keraringy dnes pomocou femtosekundového laseru implantujú špičkoví chirurgovia vo svete. Sme hrdí, že v NeoVízii máme pre pacientov k dispozícii ďalšiu technológiu na najvyššej svetovej úrovni.“

Keraringy dokážu nahradiť alebo oddialiť transplantáciu rohovky, ktorá bola donedávna jedinou možnosťou pre pacientov s degeneratívnym ochorením rohovky s názvom keratokonus. „Keraringy často predídu alebo aspoň oddialia transplantáciu rohovky. Upravia a vyrovnajú tvar rohovky, zjemnia jej zakrivenie a ako vedľajší efekt navyše zlepšia videnie. Po pár mesiacoch od implantácie zmiernia dioptrickú chybu a astigmatizmus. Operačná metóda pomocou femtolaseru celý zákrok zrýchľuje, zabezpečuje ešte dokonalejšiu presnosť, bezpečnosť a jemnosť. Femtosekundový laser nahrádza prácu mechanického noža. Otvor do tunela rohovky, do ktorého implantujeme samotný keraring, vykonáva pri tejto metóde už iba laser. Rohovkový tunel je vďaka práci femtosekundového laseru dokonale presný vo viacerých rovinách. Takú presnosť ruka chirurga nezaručí,“ vysvetlila MUDr. Adriana Smorádková, ktorá sa v NeoVízii venuje liečbe tohto ochorenia.

 

Lekári, optometristi a sestry NeoVízie sa v prednáškach venovali aj téme implantácie multifokálnych šošoviek (ktoré dokážu pacienta zbaviť dioptrií na čítanie aj do diaľky), operácii sivého zákalu pomocou femtosekundového laseru, implantácii fakických šošoviek pri vysokých dioptrických chybách.

 

Zoznam lekárskych prednášok NeoVízie na XIX. výročnom kongrese Slovenskej oftalmologickej spoločnosti:

 

MUDr. Miriam Záhorcová: „Refrakčné laserové operácie – cykloplégia pri predoperačnom vyšetrení

MUDr. Miriam Záhorcová: „Novinky v oblasti implantácie multifokálnych vnútroočných šošoviek

MUDr. Radovan Piovarči: „Slzný film pri refrakčnej laserovej operácii

MUDr. Radovan Piovarči: „Femtolaserom asistovaná operácia katarakty

MUDr. Radovan Piovarči: „Fakická šošovka – bezpečnejšia ako laser"

MUDr. Adriana Smorádková: "Implantácia intrastromálnych rohovkových prstencov pri keratokonuse – naše skúsenosti"

MUDr. Adriana Smorádková: „Implantácia torických šošoviek pri keratokonuse – naše skúsenosti"

MUDr. Petra Schreinerová: „Možnosti riešenia astigmatizmu – naše skúsenosti"

MUDr. Gabriela Pilková: „Refrakčná lensektómia u pacientov s keratokonusom"

MUDr. Gabriela Pilková: „Multifokálna torická šošovka u pacietntky s 9 cylindrami