Chcem sa objednať

Operácie dioptrií: precízne vstupné očné vyšetrenie je základom úspechu

15.05.2013
Operácie dioptrií: precízne vstupné očné vyšetrenie je základom úspechu

Vstupné očné vyšetrenie je základom úspešného zákroku. Predstavuje najdôležitejší zdroj informácií pre očného lekára, ktorý posudzuje stav vašich očí a výber najvhodnejšej operačnej metódy. Rovnako pre chirurga, ktorý vás bude operovať. Preto je kvalita a rozsah údajov získaných pri predoperačnom vyšetrení taká dôležitá.


Čo všetko zisťujeme pri vstupnom očnom vyšetrení?
Od základných údajov o zrakovej ostrosti a vnútroočnom tlaku, cez parametre predného segmentu oka (rohovka, dúhovka, šošovka), preverenie skutočnej veľkosti dioptrickej chyby až po podrobný opis a preskúmanie tzv. zadného segmentu oka (sietnica, sklovec).


Dôležitosť rozkvapkania očí
Pri vyšetreniach prvých dvoch spomínaných oblastí nie je potrebné oko tzv. rozkvapkávať - nakvapkať kvapky rozširujúce zrenicu. Na vyšetrenie sietnice a odhalenie skutočnej výšky dioptrickej chyby je potrebné oko nielen "rozkvapkať". Je nevyhnutné navodiť stav, kedy nastane "ochrnutie" svalstva, ktoré zabezpečuje zaostrovanie (tzv. cykloplégia). Toto vyšetrenie je nevyhnutné, aby lekár dokázal posúdiť, či je pre vás laserový zákrok vhodný.

Krátkozraké oko (najviac pacientov podstupuje laserovú operáciu práve kvôli krátkozrakosti) je „dlhšie" ako zdravé oko. Navyše, častejšie býva postihnuté vážnym ochorením sietnice. Sietnica býva stenčená, zmeny obyčajne postihujú jej okraje (periférie sietnice). Ak by lekár pred laserovou aj nelaserovou operáciou prehliadol akékoľvek ochorenie sietnice či jej rizikové zmeny v periférii, následky by mohli byť fatálne - odtrhnutie sietnice a strata zraku. Kvalitné a podrobné vyšetrenie sietnice nie je možné vykonať bez "rozkvapkania".

Zrenica bez rozkvapkania

Pri rozkvapkanej sietnici (pozri obrázok) lekár vidí veľmi presne celú plochu sietnice vrátane jej okrajových oblastí. Odhalí tak každú zreteľnú či skrytú degeneráciu.
Ak pacient podstupuje vstupné vyšetrenie aj laserovú operáciu v jeden deň, je jasné, že vyšetrenie sietnice v rozkvapkaní nemohol podstúpiť. Pacietn s rozkvapkanou zrenicou nemôže v rovnaký deň podstúpiť najmodernejšiu laserovú operáciu, pretože nefunguje laserový sledovač (eye tracker), ktorý zabezpečuje presnosť výkonu.

Zrenica po rozkvapkaní

Čo sa môže stať, keď je vstupné vyšetrenie nedôkladné?
- Dioptrická chyba nebude odstránená v celom rozsahu. Zákrok je nutné zopakovať. Vždy si preto vyberte kliniku, ktorá ponúka dokorekcie (doplnková laserová liečba - druhý zákrok) v základnej cene zákroku. Dokorekciou sa môže pôvodná cena zdvihnúť až na dvojnásobok!
- Je odstránené viac dioptrií, ako bolo potrebné - potom sa vám môže zrazu objaviť chyba presne opačná. V takom prípade je dokorekcia ešte zložitejšia. A vám môžu zostať okuliare do blízka alebo do diaľky.
- Prejaví sa neodhalené ochorenie sietnice - trhlina, odlúpenie sietnice, krvácanie do sklovca a iné problémy, ktoré sa prejavia zhoršením alebo stratou videnia.
Oko je jedným z našich najcitlivejších orgánov. Pri výbere očnej kliniky preto zvažujte každý detail. Jedným zo zásadných je práve kvalita a dôkladnosť vstupného vyšetrenia.
"Pred laserovou či vnútroočnou operáciou je nevyhnutné zistiť celkovú dioptrickú chybu. Len tak pacientovi odporučíme najvhodnejšie riešenie, zohľadníme jeho vek a dokážeme veľmi dobre odhadnúť vývoj stavu do budúcnosti. Ku komplexnému očnému vyšetreniu nevyhnutne patrí vyšetrenie sietnice v mydriáze, teda tzv. v rozkvapkaní. Toto vyšetrenie by mal vykonávať lekár so skúsenosťami s diagnostikou zadného segmentu oka a ochorenia sietnice. Absencia „rozkvapania" môže pacienta doslova ohroziť," zhodujú sa lekári a oční chirurgovia NeoVízie.

Čo by malo obsahovať vstupné vyšetrenie?
- Anamnéza (zistenie vašej zdravotnej a očnej histórie),
- Vyšetrenie zrakovej ostrosti a meranie očného tlaku
- Vyšetrenie hrúbky, zakrivenia a priemeru rohovky
- Vyšetrenie binokulárneho videnia (spolupráca oboch očí) a subjektívnej refrakcie optometristom pomocou skúšobných okuliarov alebo modernejšie pomocou počítačového foropteru
- Vyšetrenie okolia oka a predného segmentu oka (rohovka, predná komora, dúhovka, šošovka)
- Vyšetrenie očného pozadia (sietnice a sklovca, zrakového nervu - miesta najostrejšieho videnia) lekárom

Anamnézu vykonáva odborne vyškolená sestra i lekár. Cieľom je zistiť tieto informácie:
• aký charakter majú pacientove ťažkosti
• informácie o súčasnom a minulom vývoji oka, zraku, zrakovej chybe
• informácie o očných operáciách, úrazoch a liečbe
• celkové ochorenia a lieky, ktoré by zdravotný stav oka a jeho jednotlivých tkanív, očnú chybu a pooperačný vývoj mohli ovplyvniť
• keďže mnoho týchto chorôb má genetickú súvislosť, je pre lekára veľmi prínosné dozvedieť sa informácie o celkových a očných ochoreniach u najbližších príbuzných pacienta

Súčasťou vstupného vyšetrenia je tiež viacero prístrojových meraní:
autorefraktometer- meria objektívnu dioptrickú chybu oka
keratometer - meria zakrivenie rohovky
bezkontaktný, prípadne aplanační tonometer - meria vnútroočný tlak
pentacam - moderný zobrazovací prístroj na vyšetrenie predného segment oka. Zo získaných obrázkov dokáže podrobne číselne popísať množstvo parametrov vrátane mapy hrúbky rohovky, prednej komory, topografie rohovky, čírosť a prípadné zákaly šošovky atď.
aberometer - meria nepravidelnosti celkového optického systému oka vrátane rôznych odchyliek. Ide o chyby, ktoré sa ťažko opisujú a bežnými korekčnými pomôckami (dioptrické okuliare, kontaktné šošovky) sa nedajú korigovať. Môžu však výrazne zhoršovať kvalitu videnia, najmä v kombinácii so širokou zrenicou (mladí ľudia, genetické dispozície, za šera ...).

Následne pacienta vyšetrí optometrista, ktorý najlepšie zistí dioptrickú korekciu a zrakovú ostrosť oboch očí pomocou moderného prístroja foropteru. Zmeria schopnosť priestorového videnia, spoluprácu oboch očí, očnú dominanciu, rovnováhu okohybných svalov, event. kontrastne citlivosť.
V ďalšom kroku pacienta sestrička "rozkvapká" - nakvapká mu kvapky, ktoré majú na oko dva dôležité účinky:
rozšírenie zrenice (tzv. mydriáza). Aby lekár mohol presne a starostlivo vyšetriť očné pozadie, je nutné, aby bola zrenica čo najširšia a aby sa pri vyšetrení štrbinovou lampou zrenice nezúžili. To je možné len pri "rozkvapkaných" očiach. Preto po vstupnom vyšetrení nemôžete riadiť auto. Zrenice vám nebudú reagovať cca ďalších 10-24 hodín.
uvoľnenie akomodačných svalov (tzv. cykloplégia). Vďaka cykloplégií je možné odhaliť skryté dioptrie. Človek s vrodenou ďalekozrakosťou si ich môže kompenzovať neustálym zaostrovaním. Naopak, u pacientov s krátkozrakosťou môže byť táto chyba vo výnimočných prípadoch spôsobená trvalým napätím zaostrovacích svalov aj v prípade, že dioptrickou chybou netrpí. Príčina môže byť neurologická alebo pri skrytom škúlení. Ak sa tento krok podcení, po laserovej či vnútroočnej operácii dioptrie "zostanú" alebo vzniknú nové. Pacient môže mať po laserovej operácii ešte väčšie ťažkosti ako pred ňou. Po čase musí operačný zákrok podstúpiť znova, ak ho vôbec v takomto prípade ešte možno vykonať.

Podrobné vyšetrenie stavu sietnice vykonáva odborný očný lekár a treba mu venovať náležitú starostlivosť. Zmeny na sietnici spôsobené skrytými ochoreniami sa zvyčajne nedajú napraviť a spôsobujú zhoršenie videnia. Výpadky v zornom poli alebo dokonca stratu zraku.

Po vyšetrení sietnice, zadného segmentu oka, rozhovoru s pacientom lekár odporučí najvhodnejší spôsob liečby dioptrickej chyby. Prípadne ďalšie liečebné postupy.
Celý proces trvá približne 2-3 hodiny a jeho výsledkom sú perfektné podklady na úspešné vykonanie operácie.
Operáciu môžete podstúpiť už v nasledujúcich dňoch, nie však v rovnakom dni ako vyšetrenie. Toto drobné zdržanie je však veľkým prínosom pre bezpečie vašich očí. Náhlenie v tomto prípade skutočne nie je na mieste. V prípade vstupného očného vyšetrenia by sme sa mali riadiť heslom "Ponáhľaj sa pomaly", aby nemuseli svoj zhon vzápätí ľutovať.