Chcem sa objednať

Viete si vybrať správnu laserovú metódu?

17.04.2013
Viete si vybrať správnu laserovú metódu?

Premýšľate nad laserovou operáciou, máte však zmätok v jednotlivých laseroch a metódach? Nasledujúce kritéria vám pomôžu zorientovať sa v tom, ktorá operačnú metóda, aký typ laseru a ktorá klinika je pre vás ideálna.

AKO SI VYBRAŤ SPRÁVNU OPERAČNÚ METÓDU
Podstata každého laserového odstránenia dioptrií je v úprave hrúbky rohovky. Excimerový laser odparí časť tkaniva v stróme (tele) rohovky. Laser ju stenčí tak, aby pacient opäť získal dokonalé videnie. Rozdiel medzi jednotlivými metódami je v spôsobe, akým sa chirurg dostane do tela rohovky.

POVRCHOVÉ METÓDY
PRK, Lasek, Epilasek, Super Laser, No Touch Laser, 6D Laser
Chirurgovia najskôr invazívne odstránia povrch - epitel rohovky (mechanicky špachtľou pri PRK, 20% alkoholovým roztokom pri LASEKu, excimerovým laserom pri No touch). Následne vykonajú samotnú laserovú operáciu excimerovým laserom. Práve povrch rohovky predstavuje najhustejšie pokryté miesto nervovými zakončenia ľudského tela. Prvé tri dni po zákroku dorastá a tento moment je pre pacienta veľmi bolestivý. LASEK, epiLASEK, No touch laser, Super laser sú len iné názvy pre metódu PRK.

Vhodná pre pacientov
• so stabilizovanou dioptrickou chybou
• s nízkymi mínusovými dioptriami do - 4.5
• s tenkou rohovkou
Nevhodná pre pacientov
• s vyššími dioptriami (nad -4.5)
• s plusovými dioptrickými chybami
• s vyššími nárokmi na videnie za šera a v noci
Nevýhody
• dlhšia doba hojenia (3 až 4 dni)
• dlhšia doba ostrosti videnia (2 - 3 týždne po zákroku)
• bolestivosť (48 hodín od operácie cítia pacienti rôzny typ bolesti)
• dlhšia doba užívania kortikoidov v kvapkách (2 - 6 mesiacov po zákroku), čo zvyšuje riziko vzniku sivého a zeleného zákalu katarakty

HĹBKOVÉ METÓDY S POUŽITÍM FEMTOSEKUNDOVÉHO LASERU
NeoLASIK HD, iLASIK, Z-LASIK, All laser LASIK
Metódu s použitím femtolaseru dnes volia svetoví aj českí oční chirurgovia v deväť z desať všetkých prípadov. V prvom kroku vytvorí operatér na povrchu oka pomocou femtosekundového laseru ochrannú lamelu (flap) so špeciálnym bezpečnostným „zámkovým" okrajom. V druhom kroku ju jemne odklopí a vykoná laserovú operáciu pomocou excimerového laseru. Po nej ju opäť „zaklopí". Zámok na okraji flapu sa uzamkne. Povrch rohovky ostáva neporušený, vďaka čomu je zákrok a pooperačný priebeh bezbolestný. Už pár hodín po operácii lamela pevne priľne k telu rohovky. Metóda s použitím femtolaseru je k očiam šetrná, precízna a bezpečná. Už večer v deň zákroku môžete čítať aj pozerať televíziu. Na druhý deň po operácii pohodlne pracujete.

Vhodná pre pacientov
• s dioptriami od + 5 až -13 dioptrií
• s astigmatizmom (porucha zakrivenia rohovky)
• pre deti od 10 rokov
• so stabilnou aj s nestabilnou dioptrickou chybou (možnosť reoperácie)
Nevhodná pre pacientov
s tenkou rohovkou
Nevýhody
vyššia cena v porovnaní s doterajšími povrchovými metódami

AKO SI VYBRAŤ FEMTOSEKUDNOVÝ LASER

Laserové odstránenie dioptrií s použitím femtosekundového laseru môžete na Slovensku podstúpiť na piatich rôznych klinikách. Aké kritéria by mal spĺňať ten najlepší?

o špeciálny bezpečnostný zámkový flap
Vytvárajú ho iba niektoré femtolasery. Zabezpečuje precíznosť, presnosť a maximálnu bezpečnosť. Lamela (flap) so zámkovým okrajom zabezpečuje pevnosť a stabilitu spojenia s rohovkou. Vďaka zámkovej „poistke" lamela do 24 hodín pevne priľne k rohovke.

o femtolaser, ktorý nezvyšuje vnútroočný tlak
Najšetrnejšie femtolasery majú tvar kónického prstenca, sa prisaje na oko a kopírujú jeho povrch ako kontaktná šošovka. Oko pri zákroku nestláčajú do roviny. Stopercentné stlačenie rohovky (aplanácia) pri operácii využívajú lasery Ziemer LDV, Alcon Wavelight FS200 a prvé femtolasery typu iFS - Intralase.

o kvalita a skúsenosti chirurgov
Ani najlepší femtosekundový laser nenahradí skúsenú ruku chirurga. Laserová metóda s použitím femtolasera je v porovnaní s povrchovými laserovými metódami (PRK, Lasek) na prax a zručnosť chirurga dvojnásobne náročná. Aj v očnej chirurgii platí, čím viac stoviek a tisícok operácii femtosekundovým laserom chirurg vykoná, tým lepšie pre pacienta.

AKO SI VYBRAŤ OČNÚ KLINIKU
Klinika očnej chirurgie, pre ktorú sa rozhodnete, by mala spĺňať tieto kritériá:

o dokonalé 2-3 hodinové vyšetrenie
Dôkladné očné predoperačné vyšetrenie je pri laserovej operácii kľúčové. Zvoľte vždy pracovisko, ktoré diagnostike venuje maximálnu pozornosť. Na klinike by ste mali podstúpiť tieto vyšetrenia: anemnéza - vstupný pohovor, vyšetrenie zrakovej ostrosti na digitálnom foropteri, fokometria - meranie dioptrií v okuliaroch, vyšetrenie autorefrakto-keratometrom, tonometria - meranie vnútroočného tlaku, pentacam - vyšetrenie topografie rohovky, pachymetria - meranie hrúbky rohovky, vyšetrenie štrbinovou lampou, pupilometria, aberometria, vyšetrenie eventuálne ultrazvukovým analyzátorom, vyšetrenie na endotelovom mikroskope, vyšetrenie očného pozadia v rozkvapkaní, vyšetrenie v cycloplégii, vyšetrenie slzného filmu, aberometria, výstupný pohovor lekárom.

o vykonáva široké spektrum laserových zákrokov
Vyberte si kliniku, ktorá vykonáva povrchové aj hĺbkové laserové zákroky. Chirurgický tím vám tak dokáže z vlastných skúseností zodpovedne popísať výhody jednotlivých metód, pocity pacientov, priebeh hojenia, stabilizáciu videnia a prípadné riziká. Vypočujte si dva či tri odborné medicínske názory, pomôžu vám správne sa rozhodnúť.

o používajú danú metódu kliniky vo svete?
Pri výbere vhodného pracoviska a laserovej metódy si overte skúsenosti zo sveta. Ešte v roku 2011 bolo Slovensko oproti vyspelým svetovým očným klinikám vrátane našich českých susedov značne pozadu. Laserové operácie s použitím femtolaseru vykonávala v prvej polovici roku 2011 iba jediná očná klinika - NeoVízia v bratislavskej Petržalke. Vo svete sú dnes femtolaserové zákroky voľbou číslo 1 v takmer 90% všetkých prípadov. Z chirurgických sál sa kvôli nepresnosti úplne vytráca metóda No-touch. Nepoužíva ju už ani žiadne pracovisko našich českých susedov.

o pozor na vyšetrenie a operáciu v ten istý deň
Niektoré očné kliniky lákajú pacientov na časovo príťažlivé vyšetrenie aj operáciu v jeden deň. Vyberte si pracovisko, kde podstúpite niekoľkohodinové predoperačné očné vyšetrenie vrátane stanovenia lomivosti oka v cycloplégii. Operáciu môžete bezpečne podstúpiť najskôr 24 hodín od vyšetrenia.