Chcem sa objednať

Očná chirurgička našej sesterskej kliniky NeoVize Brno, MUDr. Kristina Vodičková, prednášala na Svetovom konkrese detského očného lekárstva v Miláne

12.09.2012
Očná chirurgička našej sesterskej kliniky NeoVize Brno, MUDr. Kristina Vodičková, prednášala na Svetovom konkrese detského očného lekárstva v Miláne

MUDr. Kristina Vodičková, PhD., prednášala na prestížnom 2. svetovom kongrese detského očného lekárstva (WCPOS), ktorý sa konal 7.-9.9.2012 v talianskom Miláne. S kolegami z iných svetových pracovísk sa podelila o naše skúsenosti s laserovými operáciami detí s použitím femtosekundového laseru. Doktorka Vodičková vystúpila s témou femtolaserových operácií ako jediná lekárka z Českej a Slovenskej republiky.

Téma laserových operácií u detí bola ešte donedávna tabu. Dnes je častým búrlivým predmetom diskusií na odborných fórach detských oftalomológov. V detskej očnej chirurgii kladú lekári výrayný dôraz na bezpečnosť daného chirurgického zákroku a jeho vplyv na vyvíjajúce sa detské oko. Veľký posun vo vývoji femtosekundových laserov umožňuje ich využitie aj v detskej refrakčnej chirurgii. Laserový zákrok femtosekundovým laserom je pre dieťa v porovnaní napríklad so zákrokom u zubára úplne bezbolestný a rýchly. Druhý deň po operácii sú deti schopné zapojiť sa do rutinného denného režimu.


MUDr. Vodičková vo svojej prednáške prezentovala výsledky svojej práce s detskými pacientami za obdobie 2008/2012. Dokázala, že súčasná špičková technika v rukách skúseného chirurga zaistí bezpečný a stabilný výsledok bez zbytočného stresu pre dieťa. Chirurgička upozornila na to, že odborná verejnosť nie je často dostatočne informovaná o možnostiach, ktoré im a ich detským pacientom ponúka súčasná technika.
Stále však platí pravidlo, že laserová operácia u detí sa bez ohľadu na jeho šetrnosť a bezpečnost, nesmie stať bežným estetickým zákrokom. Konečné rozhodnutie podlieha dôkladnému zváženiu mnohých faktorov. Okrem detailného očného predoperačného vyšetrenia zvažujú chirurgovia aj faktory ako zrelosť dieťaťa, schopnosť spolupracovať, predpoklad ďalšieho vývoja oka a dioptrickej chyby. Na druhej strane pomôže laserová operácia detskému pacientovi vrátiť sa do kolektívu, z ktorého mohlo byť v minulosti vyčlenený. Malí pacienti spozorujú po zákroku často posilnenie sebavedomia a môžu sa naplno venovať svojim koníčkom (športu, tancu ...).

MUDr. Kristina Vodičková bola za svoju prácu v oblasti detskej refrakčnej chirurgie tento rok ocenená aj titulom Žena regiónu. Blahoželáme jej k úspechu na WCPOS. Prajeme jej veľa úspechov v náročnej práci a jej pacientom krásny a jasnýpohľad na svet.
Ukážku z prednášky MUDr. Vodičkovej si môžete prečítať TU.