Chcem sa objednať

Tím NeoVízie rozšírila MUDr. Petra Schreinerová

04.01.2012
Tím NeoVízie rozšírila MUDr. Petra Schreinerová

MUDr. Schreinerová vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo a štúdium ukončila štátnou skúškou v júni 1998. V roku 2001 získala na Katedre Oftalmológie SZU v Bratislave atestáciu I. stupňa v odbore oftalmológia. V roku 2005 získala na Fakulte zdravotníckych špecializačných štúdií SZU, katedra Oftalmológie, špecializáciu v odbore oftalmológia v súlade s EU.

V rokoch 1998 - 2008 pracovala na Klinike oftalmológie LFUK a FN v Bratislave ako sekundárny lekár. Po zlúčení dvoch pracovísk pracovala v rokoch 2008 - 2011 na Klinike oftalmológie UNBA.

V roku 1999 absolvovala Kurz ultrasonografie oka, o rok neskôr Tubingenský kurz odlúpenia sietnice pod vedením Prof. Kreisigovej z Tubingenu.

V roku 2002 absolvovala Kurz štandardizovanej echografie v oftalmológii pod vedením zakladateľa tejto metódy prof. Dr. Karla Ossoiniga.

V roku 2004 a 2007 absolvovala odborné seminár Oftalmológie organizovaný Salzburskou univerzitou a Weill Cornell univerzitou v USA.

V roku 2001 absolvovala mesačnú stáž v špecializovanej Očnej nemocnici v Štokholme vo Švédsku. V tom istom roku absolvovala mesačnú stáž na Očnej klinike Univerzitnej nemocnice v Regensburgu v Nemecku. V roku 2009 absolvovala mesačnú stáž na Očnej klinike Univerzitnej nemocnice v Salzburgu a v roku 2010 mesačnú odbornú stáž z neurooftalmológie na Očnej klinike v Prahe v Českej republike.
Získala certifikát na aplikáciu botulotoxínu.

Je autorkou a spoluautorkou viacerých prednášok, spoluautorkou niekoľkých publikácií, absolvovala množstvo oftalmologických kongresov doma aj v zahraničí.

Aktívne sa zúčastňovala viacerých prednášok, sympózií, kongresov na Slovensku aj v zahraničí špecializovaných na oblasť neurooftalmológie.

Je členkou Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej oftalmologickej spoločnosti.