Chcem sa objednať

Svetový deň zraku pripomenul dôležitosť preventívnych prehliadok

14.10.2011
Svetový deň zraku pripomenul dôležitosť preventívnych prehliadok

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) trpí poruchami zraku viac ako 314 miliónov ľudí vo svete, 45 miliónov z nich ho už natrvalo stratilo. Každý nasledujúci rok slepota zasiahne ďalšie dva milióny obyvateľov.
Očná klinika NeoVízia sa pripája k WHO a počas Svetového dňa zraku 13. októbra upozornila na celosvetový problém rozširovania slepoty a problémov s videním. Moderná očná medicína dokáže strate zraku zabrániť až v osemdesiatich percentách prípadov. Ochorenie však musia lekári zaznamenať v rannom štádiu.

Baktéria spôsobujúca slepotu v Afrike a Ázii
Sivý zákal (katarakta), zelený zákal (glaukom) a vekom podmienená degenerácia makuly. To sú tri najčastejšie príčiny slepoty v rozvinutých aj v rozvojových krajinách.
„Na africkom kontinente a v Ázii k nim musíme ešte pripočítať trachóm - infekčné ochorenie spôsobujúce zápal rohovky, ktoré prenášajú muchy infikované baktériou chlamýdia trachomatis. Postihuje najnižšie sociálne vrstvy žijúce v najťažších ekonomických, spoločenských a hygienických podmienkach, ktoré majú obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti," vysvetľuje primár Očnej kliniky NeoVízia MUDr. Radovan Piovarči.

Príčina slepoty č. 1 - SIVÝ ZÁKAL
Neliečený či neskoro odhalený sivý zákal je celosvetovo zodpovedný za 39% všetkých prípadov slepoty. „Katarakta znamená zníženú priehľadnosť, zakalenie normálnej čírej očnej šošovky. Tá brání priechodu lúčov svetla na sietnicu. V pokročilom štádiu zbadáte sprievodné príznaky: pocit, akoby ste videli zahmlene, ste citlivejší na svetlo, zdá sa vám, že vidíte horšie do diaľky a obraz pred vami sa javí skreslený. Od počiatočných ťažkostí do úplnej slepoty môžu uplynúť roky a desaťročia. V niektorých prípadoch na to stačia mesiace. Rizikovým faktorom je najmä vek, ale aj metabolické choroby ako cukrovka. Z liekov hlavne kortikoidy a cytostatiká. Ďalšou príčinou môže byť očný úraz. Tiež existuje aj skupina vrodeného šedého zákalu u detí." vysvetľuje MUDr. Radovan Piovarči.
Starý mýtus, že zákal musí "dozrieť", kým sa operuje, už dávno neplatí. Naopak, čím skôr zákrok podstúpite, tým menej komplikácií riskujete. Pred dvadsiatimi rokmi musel chirurg pri operácii sivého zákalu použiť veľký operačný rez. Kým sa rana zahojila, pacient pobudol na lôžku aj desať dní. Aj dnes zostáva jedinou liečbou sivého zákalu operácia. Vďaka obrovskému pokroku v očnej medicíne však už dnes ide o bezpečný, šetrný desaťminútový ambulantný zákrok. „Pri použití najmodernejších multifokálnych šošoviek pacienta zbavíme nielen sivého zákalu, ale aj okuliarov do blízka a do diaľky. Niektorými šošovkami korigovať aj astigmatizmus, zlé zakrivenie rohovky," vyratúva možnosti pre pacienta, ktoré boli ešte pred pár rokmi skôr sci-fi predstavou, MUDr. Radovan Piovarči.

Príčina slepoty č. 2 - ZELENÝ ZÁKAL
Glaukóm je zákerné ochorenie. Prebieha pomaly a nepozorovane. Na rozdiel od sivého zákalu, kedy je možné operáciou videnie prakticky dokonale obnoviť, je pri liečbe zeleného zákalu chorobný proces v najlepšom prípade iba zastaviť. Zmeny, ktoré nastali v dôsledku poškodenia zrakového nervu, sú nezvratné," vysvetľuje MUDr. Adriana Smorádková, ktorá sa v NeoVízii venuje diagnostike zeleného zákalu.
Glaukom sa prejavuje viacerými príznakmi, napr. zvýšeným vnútroočným tlakom, ktorý vedie k poškodeniu zrakového nervu. Tiež zmenami v periférnom videní a zmenami zrakového nervu. Okrem vyšetrenia očného pozadia a vnútroočného tlaku pomáha oftalmológom potvrdiť ochorenie moderné diagnostické zariadenie s názvom OCT (optická koherentná tomografia). „Prístroj nám umožňuje vidieť hlboko do očných štruktúr. Dokáže odhaliť ochorenia sietnice, glaukóm a zmeny na zrakovom nerve v rannom štádiu. Na základe výsledkov vyšetenia určíme najvhodnejší typ liečby."
Neliečený glaukóm spôsobuje odumieranie vlákien zrakového nervu, následkom čoho dochádza k výpadkom v zornom poli. „Vznikajú postupne a pacient si ich spočiatku neuvedomuje. Kým si ich všimne, výpadky sú už natoľko veľké, že pacientovi nedokážeme pomôcť. Zelený zákal je práve kvôli svojej nenápadnosti a hrozivým dôsledkom považovaný za mimoriadne zákerné ochorenie. Preto by si každý človek po 40. roku života mal dať odmerať vnútroočný tlak, vyšetriť očné pozadie a absolvovať vyšetrenie OCT," upozorňuje MUDr. Smorádková. Prítomnosť vyššieho očného tlaku ešte neznamená, že pacient trpí glaukomom. Ochorenie dokáže potvrdiť alebo vyvrátiť iba OCT.

Príčina slepoty č. 3 - VEKOM PODMIENENÁ DEGENERÁCIA MAKULY
„Makula je malá centrálna časť sietnice zodpovedná za centrálnu zrakovú ostrosť. Sprostredkúva nám 90% videnia. Bez jej správnej funkcie človek nedokáže šoférovať, čítať, rozoznávať tváre ani vnímať farby. Výskyt ochorenia pribúda s rokmi. Najčastejšie postihuje päťdesiatnikov a šesťdesiatnikov, o desať rokov neskôr ním trpí už tretina sedemdesiatnikov. Nebezpečenstvo VPDM spočíva v tom, že sa vyvíja nenápadne a zmeny sú definitívne. Skoré odhalenie je v liečbe kľúčové. Ochorenie sa vyskytuje v dvoch formách - suchej a vlhkej. Dnes vieme spomaliť progresiu práve vlhkej formy injekciami antiVEG látkami (napr. Avastin) podávaných priamo do oka. Zabraňujú krvácaniu, opuchom a ukladaniu škodlivých látok. Sú tiež účinné pri postihnutí očnej sietnice cukrovkou," vysvetľuje MUDr. Adriana Smorádková.

Myslite na prevenciu
Očné lekárstvo patrí k najrýchlejšie rozvíjajúcim sa odvetviam medicíny. „V 80% prípadov ochorení dokážeme zabrániť slepote. Potrebujeme však na to spoluprácu pacientov v podobe pravidelných očných prehliadok. Väčšina očných diagnóz nemá v počiatočnom štádiu žiadne príznaky v podobe začervenania, bolesti či zhoršovania videnia. Pacient si ich nemá šancu všimnúť, zbadá ich až v pokročilejšom štádiu, kedy je už liečba zložitá," vyzýva na každoročnú návštevu očného lekára primár Očnej kliniky NeoVízia MUDr. Radovan Piovarči.

NAJČASTEJŠIE PRÍČINY SLEPOTY
1. katarakta (sivý zákal)
2. nesprávne korigované refrakčné chyby oka
3. glaukom (zelený zákal)
4. vekom podmienená degenerácia makuly
5. ochorenia sietnice
6. diabetická retinopatia
7. trachóm
Zdroj: WHO

ČO MÁ OBSAHOVAŤ PREVENTÍVNA PREHLIADKA 
vyšetrenie zrakovej ostrosti
- (pozostáva z merania množstva dioptrií každého oka a zo skúšky najlepšieho videnia bez okuliarov a s prípadnými okuliarmi)
vyšetrenie vnútroočného tlaku a periférneho videnia - je dôležitá na zistenie zeleného zákalu (glaukomu), ktorý sa v prvých štádiách prejavuje najskôr zvýšením vnútroočného tlaku a zhoršením periférneho videnia
vyšetrenie množstva produkcie sĺz - pomocou neho môžeme zistiť niektoré alergické ochorenia, autoimunitné ochorenia, príčinu opakovaných zápalov spojiviek a povrchu oka a tiež niektoré endokrinologické ochorenia
vyšetrenie očného pozadia s rozkvapkaním zrenice - odhalí najčastejšie zmeny na cievach spojené s aterosklerózou, vysokým krvným tlakom, zmeny v oblasti zrakového nervu (vznikajú pri glaukome a niektorých ochoreniach mozgu), zmeny sietnice a žltej škvrny, odhalí aj vnútroočné nádory

NÁVŠTEVU OĆNÉHO LEKÁRA NEODKLADAJTE, KEĎ
- spozorujete akútny stav, ktorý vznikol bez zjavného podnetu
- pocítite bolesť, začervenanie či zhoršené videnie bez toho, aby ich zavinilo napríklad cudzie teleso v oku či zápal spojiviek z prechladnutia
- vždy pri chronických neustupujúcich ťažkostiach, ktoré sa nezlepšujú ale majú tendenciu postupne sa zhoršovať
- raz ročne v rámci preventívnej očnej prehliadky

Aj diabetická retinopatia spôsobuje slepotu
Cukrovka postihuje cievy celého tela, vrátane očí. Poškodené cievy v očiach prepúšťajú tekutinu, spôsobujú drobné krvácania a následne vzniká tzv. diabetická retinopatia. Tá môže viesť až k opuchu sietnice. Pri neošetrení začne spôsobovať ďalšie zmeny na oku, ktoré končia slepotou. Nebezpečné na tomto ochorení je, že nebolí. Ak diabetici prvého typu odkázaní na pichanie inzulínu nedodržiavajú liečebné postupy a cukor im neustále kolíše, e riskujú stratu zraku. Preto by mal každý diabetik, hoci nemá nález na očnom pozadí, preventívne raz za rok navštíviť očného lekára. Ak príde až v čase citeľného zhoršenia zraku, môže už byť neskoro.