Chcem sa objednať

Primár Piovarči je prvným lekárom na Slovensku certifikovaným pre šošovku EVO ICL*

17.03.2011
Primár Piovarči je prvným lekárom na Slovensku certifikovaným pre šošovku EVO ICL*

ICL - vnútroočná kontaktná šošovka* je optický element podobný kontaktnej šošovke, ktorý sa natrvalo implantuje za očnú duhovku. Nevyžaduje si žiadnu údžbu ani výmenu.

Vnútroočná kontaktná šošovka ICL je vhodným riešením pri vyšších chybách plusových aj mínusových. Výhodou je možnosť výmeny šošovky pri vzostupe chyby. Vnútroočná kontaktná šošovka ICL má vynikajúce optické vlastnosti.

Implantuje sa ambulantne a úplne bezbolestne na operačnej sále pri zákroku trvajúcom asi 10 minút.

ICL je vyrobená švajčiarskou firmou STAAR a je schválená na použivanie Európskou úniou aj kontrolným úradom pre potraviny a lieky Spojených štátov - FDA. V niektorých krajinách sa používá pod názvom EVO ICL.

*Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke edfu.staar.com.