Chcem sa objednať

Nové lekárske posily pre náš tím odborníkov

10.01.2011
Nové lekárske posily pre náš tím odborníkov

Od dnešného dňa sa lekársky tím Očné kliniky NeoVízia rozšíril o dve lekárky. MUDr. Veselinu Turanskú a MUDr. Miriam Záhorcovú. Prajeme našim novým lekárkám veľa úspechov v ich novom pôsobisku a množstvo spokojných pacientov.


MUDr. Veselina Turanská

Vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského, odbor všeobecné lekárstvo a štúdium ukončila štátnou skúškou v júni 1992. Od roku 1996 do roku 2005 pracovala na očnom oddelení FNsP Ružinov Bratislava. V roku 2009 získala na Slovenskej Zdravotníckej univerzite, na Fakulte zdrav. špec. štúdií, katedra Oftalmológie, špecializáciu v odbore Oftalmológia v súlade s EU.
Od roku 2006 prevádzkuje súkromnú očnú ambulanciu.

Má certifikát z USG, perimetrie, aplikácie kontaktných šošoviek.

Absolvola množstvo zahraničných a slovenských sympózií. Je členkou Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej oftalmologickej spoločnosti.MUDr. Miriam Záhorcová pracuje na Klinike NeoVízia od januára 2011. Narodila sa v roku 1974 v Košiciach.

 

MUDr. Miriam Záhorcová

Vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo a štúdium ukončila štátnou skúškou v júni 1999. V roku 2002 získala na Katedre Oftalmológie SZU atestáciu I.stupňa v odbore oftalmológia. V roku 2009 získala na Fakulte zdrav. špecializačných štúdií SZU, katedra Oftalmológie, špecializáciu v odbore oftalmológia v súlade s EU.

Od roku 1999 pracovala na Očnom oddelení FNsP Ružinov v Bratislave ako sekundárny lekár, v rokoch 2006-2009 pracovala tiež na čiastočný úväzok v Očnom centre Dr. Böhma v Bratislave. Svoje odborné skúsenosti obohatila aj niekoľkoročným pôsobením v očnej optike Svetlo v Bratislave. Od januára 2008 po zlúčení dvoch bratislavských pracovísk pracovala MUDr. Záhorcová na Klinike oftalmológie LFUK a UNB v Bratislave-Ružinove.

MUDr. Záhorcová je držiteľkou Osvedčenia na aplikáciu kontaktných šošoviek (2002). V roku 2008 absolvovala odborné školenie „Salzburg Weill Cornell Seminar in Ophthalmology" pod vedením svetových odborníkov z USA a Rakúska, v roku 2010 odborné školenie v oblasti ultrazvukovej oftalmologickej diagnostiky „Annual Course and Workshop for Standardized Ophthalmic Echography" pod vedením svetovo uznávaného prof. Dr. Karla C. Ossoiniga. Zúčastnila sa mnohých kongresov a školení doma aj v zahraničí, je spoluautorkou niekoľkých publikácií.

Je členkou Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej oftalmologickej spoločnosti.