Chcem sa objednať

Medziodborový on-line seminár NEOTRENDY

08.04.2022
Medziodborový on-line seminár NEOTRENDY
Včera sme usporiadali prvý tohtoročný online seminár NEOTRENDY V OFTALMOLÓGII. Tentokrát sme širokému publiku ambulantných oftalmológov, diabetológov a internistov predstavili novinky a chirurgické riešenia v odbore očného lekárstva a kazuistiky z diabetológie. 
 
V NeoVíznom, medziodborovom, česko-slovenskom formáte sa pripojili odborníci z Prahy, Brna a Bratislavy. Témou prednášok bola umelá inteligencia v screeningu diabetologickej retinopatie, klinické stavy v diabetológii, ochorenia vitreomakulárneho rozhrania alebo chirurgické riešenia ochorení sietnice. 
 
Ďakujeme všetkým prednášajúcim a hlavne našim kolegom lekárom z Českej a Slovenskej republiky za bohatú účasť.
 
Tešíme sa a dovidenia na ďalšom seminári.