Chcem sa objednať

Astigmatizmus. Alebo keď má svet iné tvary

07.05.2019
Astigmatizmus. Alebo keď má svet iné tvary

Ľudské oko je jedným z najdokonalejších orgánov nášho tela. Nečudo, veď práve vďaka nášmu zraku vnímame až 80% informácií z okolitého sveta. Akékoľvek očné ochorenie alebo chyba majú za následok zníženú kvalitu videnia, a tým pádom aj života. Astigmatizmus takýmto ochorením je. Konkrétne ide o ochorenie rohovky, spôsobné jej zakrivením. “Pacient s astigmatizmom vidí realitu značne skreslenú. Svietiaci bod má v jeho vnímaní úplne iný tvar než v skutočnosti. Môže byť predĺžený, širší, šikmý, vyzerať ako hviezda a podobne. Rohovka má totiž parabolický tvar, no polomer jej zakrivenia vo všetkých miestach nie je rovnaký. Rozdiel v zakrivení jednotlivých miest rohovky vyjadrujú cylindrické dioptrie. Čím je cylinder vyšší, tým je astigmatizmus závažnejšií,” vysvetľuje náš primár MUDr. Radovan Piovarči. 

Výška astigmatizmu do jedného cylindra nespôsobuje tak výrazné zhoršenie videnia, ktoré by si pacient uvedomoval, a preto vždy nie je nutné kompenzovať ho okuliarmi alebo operáciou. Každé oko (každý človek) môže mať svoj prirodzený mierny stupeň astigmatizmu. Horšie je, ak je stupeň vyšší. Vtedy dochádza k výraznejšiemu a obmedzujúcemu zhoršeniu videnia. To je potrebné upraviť okuliarmi. Vážny problém môže nastať u malého dieťaťa s nezisteným vyšším stupňom astigmatizmu. V detstve totiž dochádza k vývoju zrakových centier mozgu, a tak je dôležité ochorenie diagnostikovať čo najskôr, aby nedošlo k tupozrakosti. “Mozog vtedy zareaguje na situáciu tak, že nefunkčné oko jednoducho po určitom čase vypne. A tento útlm môže byť aj trvalý. V dospelosti s veľmi obmedzenou možnosťou nápravy. Často sa stáva, že ľudia, ktorí trpa astigmatizmom vyššieho stupňa, no doposiaľ nikdy cylindre v okuliaroch nemali, napriek tomu, že im boli predpísané správne okuliare, si nedokážu na ne zvyknúť. Výnimkou nie sú ani silné bolesti hlavy a zvracanie. Preto je potrebné pri predpise nových cylindrických okuliarov dodržiavať špeciálny postup,” varuje primár MUDr. Piovarči. 

Aké je riešenie? 

V súčasnosti oftalmológovia dokážu na základe dôkladného vyšetrenia odhaliť dva druhy astigmatizmu. Pravidelný a nepravidelný. V prípade nepravidelného astigmatizmu existuje viacero porúch zakrivenia rohovky. Dochádza k nim napríklad po úraze oka ostrým predmetom alebo cudzím telesom, alebo po zápale chemickom poleptaní. Korekcia tohto druhu nie je chirurgicky plnohodnotne možná. Operačne sa dá odstrániť len pravidelný astigmatizmus. Súčasťou každého predoperačného vyšetrenia je vyšetrenie rohovkovej topografie, ktorá tieto rozdiely zakrivenia odhalí. “Pomocou najmodernejších prístrojov je dnes možné astigmatizmus odstrániť laserovou operáciou. Ďalšou možnosťou je fakická šošovka ICL, ktorá má v sebe zabudovné aj cylindre. Po nej siahneme v tom prípade, ak nie je z medicínskeho dôvodu možné vykonať laserovú operáciu. Zriedkavá nie je kombinácia oboch postupov. V neposlednom rade sa dá využiť aj metóda výmeny vnútroočnej šošovky z refrakčných dôvodov (CLE),” približuje MUDr. Piovarči. 

Neodkladajte to

Neriešený astigmatizmus nielenže znepríjemňuje ľuďom pohľad na svet, ale spôsobuje tiež časté bolesti hlavy a zvýšenú únavu. Čo ale vyvoláva samotné ochorenie? “Najnovšie zistenia naznačujú, že astigmatizmus nie je stabilný. Kedysi sa predpokladalo, že človek má až do staroby rovnakú hodnotu astigmatizmu. No dnes to už neplatí. Počas života sa môže meniť. Najväčší vplyv na jeho vznik má však genetika a vývojové odchýlky. Najmä v prípade vysokého astigmatizmu,” dodáva primár Piovarči. 

Akékoľvek zmeny videnia by sme mali preto neodkladne riešiť s odborníkmi. Pre začiatok stačí absolvovať preventívnu prehliadku u oftalmológa. 

Svet možno vyzerá krajšie, ako si myslíme.