Chcem sa objednať

Cukrovka. Možná príčina straty zraku.

14.11.2018
Cukrovka. Možná príčina straty zraku.

Toto ochorenie nepatrí medzi tie vyberavé. Postihuje deti, dospelých aj seniorov. Mužov i ženy. Na jeho dôležitosť a možnosti prevencie i liečby má poukázať Svetový deň diabetu, ktorý si pripomíname práve dnes, 14. novembra.

Ak cievy, tak aj v očiach

Cukry sú pre náš organizmus dôležité. No iba v tom prípade, ak ich vie správne spracovať a premeniť ich na potrebnú energiu. V opačnom prípade výrazne ohrozujú fungovanie našich ciev. Aj tých, ktoré sa nachádzajú v orgánoch zraku. Málokto vie, že cukrovka, konkrétne diabetická retinopatia, patrí medzi päť najčastejších príčin slepoty vo svete. Zákerná je v tom, že si jej prvotné príznaky spočiatku vôbec nemusíme všimnúť. Nebolí a nie vždy zhoršuje videnie. Preto by mali diabetickí pacienti pravidelne navštevovať očného lekára, a to aspoň raz ročne. „Postihnutie sietnice môže zistiť len lekár pri preventívnej prehliadke očného pozadia. K zhoršovaniu zrakovej ostrosti dochádza až v pokročilejších štádiách ochorenia,“ prezradil primár očnej kliniky NeoVízia, MUDr. Radovan Piovarči.

S liečbou je potrebné začať hneď pri zistení prvotných zmien, teda ešte predtým ako sa videnie zhorší. V prvotnom štádiu sa pristupuje k laserovému ošetreniu sietnice a to na základe výsledkov OCT (optická koherenčná tomografia) a FAG (kontrastné vyšetrenie sietnice). Laser sa používa opakovane až do stabilizácie ochorenia. Pozitívne výsledky sú často evidované už počas prvej fázy liečby, pričom nedochádza k ďalšiemu zhoršovaniu videnia.

V opačnom prípade je potrebný invazívnejší prístup. Aplikácia liečiva injekčne priamo do oka. V prípade rozvinutých komplikácií s novotvorbou ciev a krvácaním do sklovca sa pacient nevyhne operačnému zákroku, ktorý s nazýva vitrektomia.

Možnosti liečby pokročilých diabetických zmien v oku sú obmedzené, a preto odborníci odporúčajú nezabúdať na prevenciu, ktorou možno riziko progresie tohto ochorenia do určitej miery zmierniť. Ohrození sú pacienti s kardiovaskulárnymi problémami, fajčiari a jedinci so zlou životosprávou. Preventívne očné prehliadky majú svoj preukázateľný význam. Nepodceňujme ich, veď zrak je naším najdôležitejším zmyslom.

preventívne očné vyšetrenie MUDr. Schreinerová