SME BEZPEČNÉ PRACOVISKO. Operujeme, vyšetrujeme. Sme tu pre vás

Chcem sa objednať

Cukrovka. Možná príčina straty zraku.

14.11.2018
Cukrovka. Možná príčina straty zraku.

Toto ochorenie nepatrí medzi tie vyberavé. Postihuje deti, dospelých aj seniorov. Mužov i ženy. Na jeho dôležitosť a možnosti prevencie i liečby má poukázať Svetový deň diabetu, ktorý si pripomíname práve dnes, 14. novembra.

Ak cievy, tak aj v očiach

Cukry sú pre náš organizmus dôležité. No iba v tom prípade, ak ich vie správne spracovať a premeniť ich na potrebnú energiu. V opačnom prípade výrazne ohrozujú fungovanie našich ciev. Aj tých, ktoré sa nachádzajú v orgánoch zraku. Málokto vie, že cukrovka, konkrétne diabetická retinopatia, patrí medzi päť najčastejších príčin slepoty vo svete. Zákerná je v tom, že si jej prvotné príznaky spočiatku vôbec nemusíme všimnúť. Nebolí a nie vždy zhoršuje videnie. Preto by mali diabetickí pacienti pravidelne navštevovať očného lekára, a to aspoň raz ročne. „Postihnutie sietnice môže zistiť len lekár pri preventívnej prehliadke očného pozadia. K zhoršovaniu zrakovej ostrosti dochádza až v pokročilejších štádiách ochorenia,“ prezradil primár očnej kliniky NeoVízia, MUDr. Radovan Piovarči.

S liečbou je potrebné začať hneď pri zistení prvotných zmien, teda ešte predtým ako sa videnie zhorší. V prvotnom štádiu sa pristupuje k laserovému ošetreniu sietnice a to na základe výsledkov OCT (optická koherenčná tomografia) a FAG (kontrastné vyšetrenie sietnice). Laser sa používa opakovane až do stabilizácie ochorenia. Pozitívne výsledky sú často evidované už počas prvej fázy liečby, pričom nedochádza k ďalšiemu zhoršovaniu videnia.

V opačnom prípade je potrebný invazívnejší prístup. Aplikácia liečiva injekčne priamo do oka. V prípade rozvinutých komplikácií s novotvorbou ciev a krvácaním do sklovca sa pacient nevyhne operačnému zákroku, ktorý s nazýva vitrektomia.

Možnosti liečby pokročilých diabetických zmien v oku sú obmedzené, a preto odborníci odporúčajú nezabúdať na prevenciu, ktorou možno riziko progresie tohto ochorenia do určitej miery zmierniť. Ohrození sú pacienti s kardiovaskulárnymi problémami, fajčiari a jedinci so zlou životosprávou. Preventívne očné prehliadky majú svoj preukázateľný význam. Nepodceňujme ich, veď zrak je naším najdôležitejším zmyslom.

preventívne očné vyšetrenie MUDr. Schreinerová