Chcem sa objednať

Prevratné vnútroočné šošovky implantuje očný chirurg bez dotyku ľudskej ruky

12.07.2018
Prevratné vnútroočné šošovky implantuje očný chirurg bez dotyku ľudskej ruky

Operácie sivého zákalu zaznamenávajú najrýchlejší pokrok v očnej chirurgii. Po laserovej operácií LenSx, pri ktorej femtosekundový laser nahrádza skalpel aj ostré nástroje a trifokálnych šošovkách, ktoré okrem zákalu odstránia okuliare na čítanie, počítač aj do diaľky, prináša tím primára MUDr. Radovana Piovarčiho slovenským pacientom ďalšiu svetovú novinku.


Nová vnútroočná šošovka Clareon®* prináša pacientovi aj chirurgovi viaceré výhody. Ako jedna z prvých vnútroočných šošoviek na svete používa automatizovaný zavádzajúci systém na jedno použitie. Chirurg implantuje šošovku bezdotykovo, pomocou jednorazového injektoru.
Automatizovaný systém minimalizuje riziko poškodenia šošovky pred a počas implantácie. Šošovkou nie je už nutné pred implantáciu manipulovať ani ju nijako rolovať. Navyše, systém je pre chirurga veľmi jednoducho a pohodlne ovládateľný. Jednorazový injektor predstavuje nulové riziko vyplývajúce z opakovaného používania.

vnútroočná šošovka CLAREON

Inovovaný superhladký povrch šošovky zaisťuje výborné optické vlastnosti materiálu. „Revolučný materiál minimalizuje riziko akýchkoľvek komplikácií spojených s dlhodobými zmenami materiálu či priehľadnosti šošovky v porovnaní so staršími tipmi. Pacient sa nemusí obávať zmeny kvality videnia do budúcnosti. Šošovka si udržiava aj po rokoch vynikajúcu priehľadnosť a tým pacientovi zabezpečuje dlhodobú stabilitu zraku po operácii,“ vysvetľuje primár bratislavskej Očnej kliniky NeoVízia, ktorý so svojim tímom implantoval 11. júla 2018 slovenským pacientom prvú šošovku Clareon.

Navyše, presný a ostrý kraj na prednej a zadnej hrane šošovky zabraňuje rastu epiteliálnych buniek a tým vzniku tzv. druhotného sivého zákalu. Podľa štúdií spoločnosti Alcon má šošovka Clareon až o 68% nižší podiel YAG laserového ošetrenia v priebehu prvého roka po implantácii (pozn. ošetrenie nutné pri druhotnom sivom zákale) ako ostatné šošovky typu Acrysof. Vďaka výbornej priľnavosti šošovky v oku zabezpečuje presný a stabilný pooperačný výsledok.

„Je úžasné, akými míľovými krokmi napreduje očná chirurgia a najmä operácie sivého zákalu. Aj v najbližších rokoch očakávame ďalšie inovácie, ktoré operáciu sivého zákalu ešte zjednodušia a spríjemnia,“ zamýšľa sa primár Piovarči nad budúcnosťou operácií sivého zákalu.

Clereon je najnovšou inováciou z rodiny šošoviek AcrySof®*, ktoré ponúkajú nové videnie pacientom po sivom zákale už viac než 25 rokov.
Celosvetovo naimplantovali oční chirurgovia vo svete viac než 100 miliónov vnútroočných šošoviek radu AcrySof®.


Očná klinika NeoVízia je prvým slovenským pracoviskom, ktoré svojim pacientom prináša vnútroočné šošovky Clareon. Ako Centrum excelentnosti spoločnosti Alcon má prednostný prístup k inováciám a technológiám.

náš operačný tím na čele s primárom MUDr. Radovanom Piovarčim

*Ide o zdravotnícky prostriedok. Pre úplné informácie ohl'adom indikácií, kontraindikácií a varovanie si prečítajte návod na použitie a d'alšie dôležité informácie uvedené na stránke ifu.alcon.com.