Chcem sa objednať

Svetový týždeň glaukómu upozorňuje na dôležitosť pravidelných prehliadok

12.03.2018
Svetový týždeň glaukómu upozorňuje na dôležitosť pravidelných prehliadok

Glaukóm je vo vyspelých krajinách druhou najčastejšou príčinou slepoty. Ide o ochorenie, ktoré spôsobuje nenávratné poškodenie zrakového nervu. Jedným z rizikových faktorov je zvýšený vnútroočný tlak,“ vysvetľuje MUDr. Adriana Smorádková. Zároveň dodáva, že  samotný zvýšený tlak ešte nemusí byť znakom glaukómu, môže však upozorniť na to, že niečo nie v poriadku.

 

Starší pacienti s cukrovkou

Ochorenie trápi celosvetovo približne 60 miliónov ľudí, zhruba každý druhý človek o ňom vôbec netuší. Vyššie riziko hrozí pacientom s cukrovkou, vysokým krvným tlakom,  srdcovocievnymi ochoreniami či tým, ktorí mali zelený zákal u niekoho v rodine.

Odborníci počas Svetového týždňa glaukómu upozorňujú najmä na faktor dedičnosti. Ak sa vo vašej rodine glaukóm už u niekoho vyskytol, pravidelné prehliadky by mali byť pre vás samozrejmosť každý rok.

Špeciálne na pozore by mali byť pacienti starší ako 40 rokov so silnou krátkozrakosťou, vysokým krvným tlakom, a diabetom. Spadajú do rizikovej skupiny, ktorá by si mala na pravidelných očných prehliadkach dať výnimočne záležať.

„Výskyt zeleného zákalu v skupine 70-80-ročných je minimálne osemkrát vyšší ako v skupine 30-40-ročných. Pravdepodobnosť výskytu glaukómu sa zvyšuje vekom, obe pohlavia sú postihnuté rovnako, aj keď v starobe sú ženy postihované o niečo častejšie ako muži,“ dodáva MUDr. Smorádková.

 

Typické sú výpady v zornom poli

„Pri glaukóme nastáva nezvratné poškodenie buniek zrakového nervu. Poškodenie buniek zrakového nervu sa prejavuje typickými výpadmi v zornom poli. Postupne sa zhoršuje  zraková ostrosť, farebné videnie, kontrastné a periférne videnie až dochádza k úplnej slepote. Poškodené zrakové nervy už nemôžu podávať mozgu všetky informácie a postupne dochádza k výpadkom v zornom poli, ktoré sú pre glaukóm typické,“ opisuje príznaky MUDr. Adriana Smorádková. 

 

Zelený zákal sa „zakráda“ nenápadne a odhalí ho iba precízna očná prehliadka. Oční lekári preto upozorňujú na dôležité pravidelné očné prehliadky, iba tie môžu ochorenie zachytiť včas a zabrániť tak nenávratnému poškodeniu zrakovému nervu, ktoré môže viesť až k slepote.

 

 

Dôležitá diagnostika

Pri podozrení na glakom by ste mali v rámci očnej prehliadky podstúpiť tieto vyšetrenia:

 • vyšetrenie zrakovej ostrosti
 • zmeranie vnútroočného tlaku tonometrom
 • zmeranie hrúbky rohovky (pachymetria)
 • vyšetrenie farebného videnia
 • vyšetrenie prednej časti oka mikroskopom (štrbinovou lampou)
 • vyšetrenie komorového uhla
 • vyšetrenie očného pozadia so zameraním sa na zrakový nerv
 • vyšetrenie zorného poľa pomocou perimetra

 

Ako pomocné doplnkové vyšetrenia lekárom slúžia:

 • OCT vyšetrenie- optická koherentná tomografia, ktorá tiež vyšetrí hrúbku nervových vlákien a posúdi terč zrakového nervu
 • GDX - laserová polarimetria, ktorá analyzuje a zmeria hrúbku nervových vlákien na sietnici okolo terča zrakového nervu
 • HRT II- skenovací laserový oftalmoskop, ktorý vyhodnotí terč zrakového nervu
 • kontrastné vyšetrenie
 • farebná dopplerovská ultrasonografia- zhodnotí prekrvenie zrakového nervu